قطرات شبنم

حتماً بارها در ساعات‌ اوليّه‌ صبح‌ متوجه‌ وجود قطرات‌ ریز آب‌ بر روی گیاهان‌ و درختان‌ شده‌اید که‌ مانند مروارید می درخشند. به‌ این‌ قطرات‌، شبنم‌ می گویند. بسیاری از مردم‌ فکر می کنند شبنم‌ نیز مانند باران‌ در طول‌ شب‌ از آسمان‌ بر زمین‌ می بارد. ولی این‌ طور نیست‌.

قطرات‌ شبنم‌ در اثر متراکم‌ شدن‌ بخار آب‌ موجود در هوا به‌ وجود می آیند. هوای پیرامون‌ ما دارای مقداری بخار آب‌ است‌ که‌ ما به‌ آن‌ رطوبت‌ می گوییم‌. هوای گرم‌ در مقایسه‌ با هوای سرد رطوبت‌ بیشتری دارد. در طول‌ شب‌، وقتی بخار آب‌ موجود در هوای گرم‌ با سطح‌ سرد اجسامی مانند برگ‌ گیاهان‌، سنگها و غیره‌ برخورد میکند، به‌ صورت‌ قطرات‌ ریز آب‌ متراکم‌ می شود. این‌ قطرات‌ ریز آب‌، همان‌ شبنم‌اند.

قطرات شبنمقطرات شبنم

آزمایش

نحوه‌ شکل‌گیری شبنم‌ را میتوان‌ با یک‌ آزمایش‌ ساده‌ مشاهده‌ کرد. لیوانی را روی میز قرار دهید. مقداری یخ‌ یا آب‌ یخ‌ داخل‌ آن‌ بریزید. پس‌ از مدتی متوجه‌ قطرات‌ ریزی بر روی سطح‌ خارجی لیوان‌ خواهید شد. این‌ قطرات‌ در اثر متراکم‌ شدن‌ بخار آب‌ موجود در هوا به‌ وجود می آیند. دقیقاً به‌ همین‌ ترتیب‌، وقتی در طول‌ شب‌ گیاهان‌ و درختان‌ سرد می شوند، بخار آب‌ موجود در هوا به‌ شکل‌ شبنم‌ بر روی آنها متراکم‌ می شود.

شبنم‌، وقتی آسمان‌ صاف‌ است‌، بیشتر و زمانی که‌ هوا ابری است‌، کمتر تشکیل‌ می شود. تبخیر آب‌ شب هایی که‌ آسمان‌ صاف‌ است‌، بیشتر است‌. در چنین‌ شب هایی، سطح‌ گیاهان‌ و درختان‌ نیز سردتر می شود؛ در نتیجه‌ شبنم‌ بیشتری به‌ وجود می آید. ولی وقتی هوا ابری است‌ سطح‌ گیاهان‌ در طول‌ شب‌ سرد نمی شود؛ به‌ همین‌ دلیل‌ شبنمِ کمتری تشکیل‌ می شود. ساعاتی پس‌ از طلوع‌ خورشید قطرات‌ شبنم‌ بخار میشوند و از بین‌ میروند.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی