پرسشنامه علوم تربیتی

پرسشنامه ارزیابی وضعیت فضای آموزشی مدارس

این پرسشنامه در ۴۰ سوال كه شامل ۳۳ سوال بسته پاسخ و ۷ سوال باز پاسخ در مورد امكانات مدارس تنظیم گردیده است.

پرسشنامه مهارت های مورد نیاز معلمان در راستای دستیابی به اهداف دوره ابتدایی

پرسشنامه مذکور، مشتمل بر مقادیر مکفی از گویه ها در طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

پرسشنامه کیفیت تدریس

این پرسشنامه دارای 38 سوال بوده و هدف آن ارزیابی کیفیت تدریس از ابعاد مختلف (طرح درس، اجرای درس، ارزشیابی  تدریس، روابط بین فردی) می باشد. نمره گذاری پرسشنامه بصورت طیف لیکرت 4 نقطه ای می باشد.

پرسشنامه ذهنیت فلسفی

برای اندازه گیری و سنجش ذهنیت فلسفی از پرسشنامه‌ی برگرفته شده از مدل اسمیت، که توسط سیف‌هاشمی و رجایی پور (1383) تهیه شده، استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 30 بسته سوال-پاسخ پنج گزینه ای طرح لیکرت می‌باشد و سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری را مورد سنجش قرار می‌دهد.

پرسشنامه نیازسنجی مربیان پیش دبستانی

پرسشنامه نیازسنجی مربیان پیش دبستانی شامل 50 سوال است و هدف آن ارزیابی کردن باورهای شخصی فرد می باشد. امتیازبندی پرسشنامه طبق طیف لیکرت بوده از کاملا موافق تا مخالف درجه بندی شده است.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line