پرسشنامه علوم تربیتی

پرسشنامه اثرات مثبت و منفی شبکه های اجتماعی

پرسشنامه ویژه میزان استفاده از شبکه های اجتماعی با ویژگی­ های کامل و دقیق فنی شامل روایی محتوایی ماتریس همبستگی بین سوالات، مقدار شاخص كفایت نمونه‌برداری كیسر- مایر- الكین، مقدار آزمون کرویت بارتلت، ساختار عاملی مقیاس، تحلیل عاملی اکتشافی از شیوه ی عامل یابی (مولفه های اصلی و محورهای اصلی، حداقل مجذورات بدون وزن، حداقل مجذورات تعمیم یافته، بیشینه احتمال ) و چرخش متعامد (واریماکس) در قالب یک پکیج VIP حضورتان ارائه شده است.

پرسشنامه بررسی تمایل دانش آموزان به کلاس کنکوری

پرسشنامه ارزیابی علل گرایش دانش آموزان به کلاس های کنکور (نسخه معلم، دانش آموز و اولیا) توسط  مجدی (1394) تهیه شده است و بصورت ساختار یافته بوده که بر اساس طیف لیکرت طراحی گردیده است. 5 نفر از کارشناسان این حوزه روایی آن را تأیید کردند.

صلاحیت‌های حرفه‌ای معلم

صاحب نظران و محققان تعلیم و تربیت در مورد ویژگی‌ها و صلاحیت‌های معلمان و ملاک‌های شایستگی آنان دیدگاه‌های مشابه و گاه متفاوتی را ارائه کرده‌اند. آنها معتقدند که مشخصات و یک معلم خوب و موفق به فرهنگ و ارزش‌های مورد قبول یک ملت نیز بستگی دارد و در موقعیت‌ها و محیط‌های مختلف می‌تواند متفاوت باشد.

پرسشنامه ارزیابی برنامه درسی

پرسشنامه برنامه درسی اجرا شده متناسب با اهداف و محتوای کتاب درسی در 4 عامل کلی به کمک صاحب نظران و متخصصین حوزه برنامه ریزی درسی و معلمان پایه ششم طراحی شد که شامل 46 گویه بود و میزان موافقت یا مخالفت معلمان با اجرای گویه ها در کتاب درسی را بررسی نمود .عامل اول که شامل سوالات 1 تا 12 بود منش تفکر را در دانش آموزان بررسی کرد. عامل دوم مربوط به مهارت حل مساله در دانش آموزان بود که شامل سوالات 13 تا 25 بود.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۲-۱۶۶-۰۳۶۵

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line