پرسش نامه های روانشناسی

پرسشنامه آلبرت الیس

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی توسط آلبرت الیس تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است و هدف آن ارزیابی کردن باورهای شخصی فرد می باشد. امتیازبندی پرسشنامه طبق طیف لیکرت بوده از کاملا موافق تا کاملا مخالف درجه بندی شده است.

پرسشنامه آگاهی فراشناختی (MAI)

مقیاس آگاهی فراشناختی درسال 1994 توسط شراو و دنیسون به منظور بررسی فراشناخت یادگیرندگان نوجوان وبزرگسال ابداع گردید. این مقیاس شامل 52 گویه است و عوامل متمایزی شامل دو بعد فراشناخت، یعنی دانش شناخت و تنظیم شناخت و 8 فرآیند فرعی فراشناخت، را می‌سنجد.

تست اضطراب مرگ تمپلر

متداولترین پرسشنامه ای که در زمینه اضطراب مرگ تا به امروز مورد استفاده قرار گرفته است، مقیاس تک بعدی 15گویه ای اضطراب مرگ تمپلر است که توسط پروفسور تمپلر طراحی و در سال 1970 منتشر شد.

آزمون هوشی آندره ری

این آزمون متشکل از دو کارت B و A است که هر کارت به طور مجزا و متناسب با موقعیت انتخاب شده و اجرا می گردد. کارت A متشکل از 18 جزء ادراکی است و در مورد افراد 4 سال به بالا کاربرد دارد.

آزمون عزت نفس کوپر اسمیت

تست عزت نفس کوپر اسمیت (CSEI) یا Cooper Smith Self Esteem Inventory یکی از پر استفاده‌ترین پرسشنامه‌های خود گزارش‌دهی است که جهت سنجش نگرش نوجوانان و بزرگسالان نسبت به خود در زمینه‌های مختلف (خانواده، همسالان، مدرسه و فعالیت‌های اجتماعی) طراحی شده است.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line