جدول تناوبی عناصر

چند میلیارد سال پیش با انفجار بزرگ (BIG BANG) جهان بوجود آمد. جهانی که در ابتدا بسیار داغ بود (107K) اجازه به هم پیوستن ذرات اتم و ایجاد اتمها را نمی داد اما کم کم اتمهای اولیه که بیشتر شامل هیدروژن (89%) و هلیم (11%) بودند تشکیل شدند که با سرد شدن تدریجی دمای جهان و به هم پیوستن این اتمها به هم و ایجاد سحابی ها و ستاره ها این اتمها در واکنشهای هم جوشی با آزاد کردن مقادیر بسیار زیادی انرژی به عناصر سنگین تر تبدیل شدند.

از چند قرن پیش که کم کم بشر عناصر را شناخت و تعداد عناصر شناسایی شده افزایش یافت نیاز به طبقه بندی آنها احساس گردید به طوری که در ابتدا عناصر را به دو دسته فلزات و نافلزات تقسیم بندی نمودند و بعد بر اساس ترکیباتی که تشکیل می دادند آنها را تقسیم بندی کردند.

ویژگی های تناوبی عناصر

- شعاع کووالانسی

نصف فاصله هسته ها در یک مولکول دو اتمی جور هسته را شعاع کووالانسی می گویند.
بطور کلی شعاع کووالانسی در جدول تنابی از چپ به راست کاهش و از بالا یه پایین افزایش می یابد علت اینست که در یک تناوب از چپ به راست که می رویم تعداد لایه های الکترونی ثابت است ولی بار مثبت هسته افزایش می یابد در نتیجه الکترون های بیرونی را بیشتر به سوی خود کشیده و اتم کوچکتر می شود.

آب سنگین

آب سنگین به یکی از شکل‌های نادر آب به نام دوتریم اکساید (D2O) گفته می‌شود که در آن به جای دو اتم هیدروژن معمولی(H)، دو اتم هیدروژن سنگین(D)، یعنی هیدروژنی که علاوه بر پروتون یک نوترون نیز در هسته خود دارد، نشسته است. با توجه به جانشینی D به جای H در آب سنگین، انرژی پیوندی بین اکسیژن هیدروژن در آب تغییر می‌کند و در نتیجه ویژگی‌های فیزیکی و زیست‌شناختی آب دگرگون می‌شود. آب سنگین در نیروگاه‌های هسته‌ای برای کاستن از سرعت نوترون‌ها و همچنین، پژوهش‌های زیست‌شناختی و مهار بیماری‌های مانند سرطان و ایدز کاربرد دارد. تولید این ماده پر کاربرد از سال 1385 در ایران آغاز شده است.

دناتونيم بنزوات يا بيرتكس

اعتقاد بر ین است كه تلخ ترين تركيب شيميايی بايد ماده ای به نام دناتونيم بنزوات (Denatonium  Benzoat) يا بيرتكس (Birtex) باشد.
اين ماده را معمولا برای بر حذر داشتن و ترساندن مردم از نوشيدن برخی مايعات سمی و غير مجاز به آنها می افزايند.مثلا به طور معمول آن را به متيل الكل،پاك كننده حمام،شامپو،صابون،مرگ موش،پاك كننده لاك ناخن وضد يخ می افزايند.

جوهر نامریی

در زمان جنگ جهانی دوم، کارت پستالهایی از لهستان پست می‌شد که سربازان آلمانی به آنها توجهی نداشتند. این کارتها کاملا معمولی به نظر می آمدند اما واقعیت چیز دیگری بود. همه این کارتها حاوی مطالبی به صورت رمز بودند. از جمله درخواست غذا و دارو، اعلام مکان پایگاههای نازی ها و زندانهای اسرا. چگونه این عمل اتفاق می‌افتاد؟

بااستفاده از جوهر نامریی.

تصویر تصادفی