خطای دید - توهم ذهنی

مغز ما اطلاعات را جذب می کند و این اطلاعات را در حافظه کوتاه مدت نگه می دارد. اگر مغز ما برای مدتی روی چیزی تمرکز داده شود ، توهماتی ایجاد می کند.

در این مطلب تصاویر جادویی شگفت انگیز وجود دارد که ذهن شما را برای ایجاد توهم آماده می کند.

عکس های خطای چشم - سردرگمی مغز

در این مجموعه عکس های خطای دید،مغز شما چیزی را درک می کند که چشم شما آنرا می بیند در حالی که اینطور نیست و مغز شما به راحتی فریب می خورد.

آیا شکل وسط مربع است ؟

.

.

.

خطای دید - مربع

عکس های خطای چشم - نقاشی صورت

در این مجموعه عکس های خطای دید،صورت انسان از ترکیب اشیا و چیزهای مختلف بوجود می آید.

خطای دید نقاشی چهره

تصویر تصادفی