روی یکی از حروف الفبای فارسی مورد نظر خود کلیک کنید.

الف - ب - پ - ت - ث - ج - چ - ح - خ - د - ذ - ر - ز - ژ - س - ش - ص - ض - ط - ظ - ع - غ - ف - ق - ک - گ - ل - م - ن - و - ه - ی

حرف آ - ا

تصویر متحرک حرف آ - ا

آبشار

اسلحه

ابر

اعضای بدن

حرف ب

تصویر متحرک حرف ب

برف

باد

بیسبال

بادکنک تولد

حرف پ

تصویر متحرک حرف پ

پنکه

پروانه

 

حرف ت

تصویر متحرک حرف ت

تاس

تخته شیرجه

تهویه

تندباد

تخته سیاه

تفنگ

حرف ث

تصویر متحرک حرف ث

 

   

حرف ج

تصویر متحرک حرف ج

 

   

حرف چ

تصویر متحرک حرف چ

چشم

چراغ راهنمایی

 

حرف ح

تصویر متحرک حرف ح

حشرات

حمام

 

حرف خ

تصویر متحرک حرف خ

خرگوش

   

حرف د

تصویر متحرک حرف د

دستشویی

دختران

 

حرف ذ

تصویر متحرک حرف ذ

 

   

حرف ر

تصویر متحرک حرف ر

رودخانه

 

 

حرف ز

تصویر متحرک حرف ز

زمستان

زنان

 

حرف ژ

تصویر متحرک حرف ژ

 

   

حرف س

تصویر متحرک حرف س

ساعت

 

 

حرف ش

تصویر متحرک حرف ش

شمع تولد

شنا

شمشیر

حرف ص

تصویر متحرک حرف ص

 

   

حرف ض

تصویر متحرک حرف ض

 

   

حرف ط

تصویر متحرک حرف ط

 

   

حرف ظ

تصویر متحرک حرف ظ

ظرفشویی

   

حرف ع

تصویر متحرک حرف ع

 

   

حرف غ

تصویر متحرک حرف غ

غواصی

   

حرف ف

تصویر متحرک حرف ف

فیل

 

 

حرف ق

تصویر متحرک حرف ق

قهوه

قطار

قلب ولنتاین

حرف ک

تصویر متحرک حرف ک

کیک تولد

کلاس درس

کیف

کتاب

حرف گ

تصویر متحرک حرف گ

گربه

گیتار

 

حرف ل

تصویر متحرک حرف ل

لبایشویی

   

حرف م

تصویر متحرک حرف م

مگس

مار

ماه

مدرسه

حرف ن

تصویر متحرک حرف ن

نانچیکو

   

حرف و

تصویر متحرک حرف و

واگن قطار

ولنتاین

 

حرف ه

تصویر متحرک حرف ه

هلی کوپتر

هفت تیر

 

حرف ی

تصویر متحرک حرف ی

 

   

 

تصویر تصادفی