شيطان خناس ؟

« خنّاس » صیغه مبالغه از مادّه « خنوس » به معنای جمع شدن و عقب رفتن است‌. به شیطان نیز خنّاس‌ گفته می‌شود ، زیرا هنگامی که نام خدا برده می‌شود ، عقب‌نشینی می‌کند و از آن جا که این امر غالبا با مخفی کاری و پنهان شدن توأم است‌ ، این واژه به معنای « اختفاء » نیز آمده است‌. (تفسیر نمونه ‌، آیت اللّه مکارم شیرازی و دیگران‌)

خنّاس‌ در آیه شریفه‌ی « مِن شَرّ الْوَسْوَاس‌ الْخَنَّاس‌ » (سوره ناس‌ - آیه 4) صفتی برای وسواس‌ (وسوسه کننده‌) است؛ اين وسوســه کننــده ممكن است از جن‌ّ باشـــد و يا از انســان ‌، مانند انسان‌های شیطان صفت‌.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی