فیلم آموزشی ریاضی هفتم

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل اول

  آموزش ریاضی هفتم - فصل اول

  در فصل راهبردهای حل مسئله، با هشت نوع راهبرد آشنا میشیم که اگر ازشون استفاده کنیم میتونید خیلی راحت و سریع تر مسائل ریاضی رو حل کنیم. این راهبرد ها رو قبلا کم و بیش خوندین و این فصل یکجور جمع بندی کلی از نحوه ی حل مسئله در ریاضی هست.
  پیشنیاز : ندارد.

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل پنجم

  در فصل شمارنده ها و اعداد اول، یاد میگیریم که اعداد اول و شمارنده ی اعداد اول چه چیزهایی هستن. و بعد از اون نحوه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب.م.م و کوچکترین مضرب مشترک یا ک.م.م رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز :توانایی ضرب و تقسیم سریع.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل چهارم

  در فصل هندسه و استدلال، روابط بین پاره خط ها و زاویه ها رو یاد میگیریم و اشاره ای داریم به خط و نیم خط و پاره خط. و بعدش در مورد انتقال و تقارن و دوران صحبت می کنیم.
  پیشنیاز : آشنایی با پاره خط و نیم خط و خط و محاسبه سریع زاویه ها

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل دوم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل دوم

  در فصل عددهای صحیح، با عدد های مثبت و منفی و واقعیت جمع و تفریق آشنا میشیم و نحوه ضرب و تقسیم علامت ها رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز :سرعت عمل در جمع و تفریق و حفظ بودن همه ی ضرب و تقسیم های آسان.

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل سوم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل سوم

  در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : در این فصل اعداد مثبت و منفی استفاده می شوند پس قبل از یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل ششم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل ششم

  در فصل سطح و حجم، با حجم های هندسی آشنا میشیم و تفاوت محیط مساحت و حجم رو متوجه میشیم و نحوه محاسبه حجم ها رو یاد میگیریم و بعد مساحت های جانبی و کل در شکل های سه بعدی رو محاسبه میکنیم.
  پیشنیاز : آشنایی با فرمول های محیط و مساحت شکل های مربع، دایره و مثلث.

  ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل نهم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل نهم

  در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم و سپس از نمودار تقریبی و نمودار دایره ای و درصد گیری میگیم. بعد از آن احتمال و اندازه گیری شانس رو میخونیم.
  پیشنیاز :توانایی درصد گیری سریع.

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل هشتم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل هشتم

  در فصل بردار و مختصات، با پاره خط جهت دار یا همان بردار ها آشنا میشیم. کار با مختصات افقی و عمودی رو یاد میگیریم و از بردار انتقال و جمع متناظر صحبت می کنیم.
  پیشنیاز : برای یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل هفتم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل هفتم

  در فصل توان و جذر، یاد میگیریم که توان چی هست و چه فرقی با ضرب معمولی داره. بعد از اون نحوه محاسبه و ساده کردن توان رو یاد میگیریم و در آخر از جذر یا همون رادیکال میگیم.
  پیشنیاز : توانایی ضرب و تقسیم سریع.

  ...

تصویر تصادفی