راهنمای دانلود :

دانش آموزان عزیز برای استفاده رایگان از حل المسائل باید روی آیکون دانلود ... که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید و آنرا دانلود کنید.

(برای راحتی دانلود، رمز فایل ها برداشته شد.)

آموزش ریاضی هفتم - فصل ۷

در فصل هفتم کتاب ریاضی با مفهوم جدید توان آشنا خواهید شد. اگر عددی چند بار در خودش ضرب شده باشد. برای مختصر نویسی از توان استفاده می شود. کلمات مجذور یا مربع و مکعب یک عدد توضیح داده خواهد شد.

در ادامه آموزش در این ویدئوها اولویت های ریاضی گفته می شود. اگر چند علامت ریاضی با هم باشند از اولویت ریاضی استفاده می کنیم : ابتدا داخل پرانتز جواب داده می شود و اگر چند پرانتز باشد از داخل ترین پرانتز جواب می دهیم. سپس توان یا جذر، بعد از آنها، ضرب و تقسیم، و در آخر به سراغ جمع و تفریق خواهیم رفت.

در ادامه تدریس ساده کردن و بدست آوردن اعداد تواندار آموزش داده می شود. سپس قوانین ضرب اعداد تواندار با پایه های مساوی یا توان های مساوی گفته می شود.

در بحث پایانی مطالبی در مورد ریشه دوم و جذر (رادیکال) تدریس خواهد شد که نکات مهمی برای سال های بعد را پوشش می دهد.

 

پیشنیاز: توانایی ضرب و تقسیم سریع.

کتاب ریاضی هفتم - فصل هفتم


معرفی توان و تفاوت آن با ضرب معمولیمحاسبه توان در اعداد مثبت و منفی 


قوانین محاسبه توان و ترتیب حل


ساده کردن توان ها 


رادیکال و جذر تقریبی


در این رابطه: دانلود گام به گام فصل ۷ (کلیک کنید ...)

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی