عبارت های جبری

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی نهم - فصل پنجم

  در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج و اتحاد جمله مشترک و همینطور تجزیه کردن عبارت های جبری رو کار میکنیم و در آخر با مفهوم نامعادله ها آشنا میشیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل هفتم

  آموزش ریاضی نهم - فصل هفتم

  در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم کسرهایی که شامل عبارت های جبری هستند رو انجام بدیم و تمام تلاشمون این هست که کسرها رو با عملیات تجزیه به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم و در آخر تقسیسم چند جمله ای ها رو کار می کنیم.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل چهارم

  در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل کنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل سوم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل سوم

  در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : در این فصل اعداد مثبت و منفی استفاده می شوند پس قبل از یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم

تصویر تصادفی