استریوگرام یا خودبرجسته نما

استریوگرام شماره 1

استریوگرام یا خودبرجسته نما 2 گوزن.

.

.

راهنمای تصویری : 2 گوزن

.راهنمای تصویری استریوگرام ها


 استریوگرام شماره 2

استریوگرام یا خودبرجسته نما ورزش بیس بال

.

.

.

راهنمای تصویری : ورزش بیس بال

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 3

استریوگرام یا خودبرجسته نما خرگوش اسکی سوار

.

.

.

راهنمای تصویری : خرگوش اسکی سوار

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 4

استریوگرام یا خودبرجسته نما نماد کادوس

.

.

.

راهنمای تصویری : نماد کادوس (نمادی در پزشکی)

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 5

استریوگرام یا خودبرجسته نما شهری با ساعت

.

.

.

راهنمای تصویری : شهری با ساعت

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 6

استریوگرام یا خودبرجسته نما باگ کامپیوتری

.

.

.

راهنمای تصویری : باگ کامپیوتری (حشره)

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 7

استریوگرام یا خودبرجسته نما 2 تا کوپیدو

.

.

.

راهنمای تصویری : 2 تا کوپیدو (نماد خدای عشق)

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 8

استریوگرام یا خودبرجسته نما گوزن

.

.

.

راهنمای تصویری : گوزن

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 9

استریوگرام یا خودبرجسته نما 2 کوسه

.

.

.

راهنمای تصویری : 2 کوسه

راهنمای تصویری استریوگرام ها


استریوگرام شماره 10

استریوگرام یا خودبرجسته نما اژدها

.

.

.

راهنمای تصویری : اژدها

راهنمای تصویری استریوگرام ها

گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir

دیدگاه تان را بنویسید !

مطالب تصادفی سایت :

داستان کوتاه - راه بهشت ...

مدل های شیک لباس اسپرت پسرانه - سری 2

فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل هشتم

تصویر تصادفی