راهنمای دانلود :

دانش آموزان عزیز برای استفاده رایگان از حل المسائل باید روی آیکون دانلود ... که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید و آنرا دانلود کنید.

(برای راحتی دانلود، رمز فایل ها برداشته شد.)

آموزش ریاضی هفتم - فصل ۲

اعداد صحیح : اعداد صحیح از سه دسته اعداد تشکیل شده اند : (اعداد مثبت و عدد صفر و اعداد منفی)

در محور اعداد صحیح هر چه به سمت راست (مثبت ها) حرکت کنیم عدد بزرگتر و هر چه به سمت چپ (منفی ها) حرکت کنیم عدد کوچکتر می شود.

قرینه عدد صحیح : قرینه عدد صحیح با عوض کردن علامت آن بدست می آید. قرینه عدد صحیح را با علامت ( - ) نشان می دهیم. هر عددی قرینه شود، علامت آن عوض می شود.

جمع دو عدد صحیح :

  • اگر هر دو علامت باشند، آنها را بدون در نظر گرفتن علامتشون جمع می کنیم و سپس علامت یکی از آنها را پشت جواب می گذاریم.
  • اگر هر دو هم علامت نباشند، آنها را بدون نظر گرفتن علامت ها کم میکنیم و سپس علامت عدد بزرگتر (بدون در نظر گرفتن علامت) را پشت جواب می گذاریم.

یادآوری : برای جمع دو عدد 2و 3 کافی است ، بروی محور اعداد، ابتدا 2 واحد و سپس 3 واحد حرکت کنیم تا به نقطه ای برسیم که حاصل جمع 2و 3 می باشد. این نقطه 5 می باشد.


پیشنیاز : سرعت عمل در جمع و تفریق و حفظ بودن همه ی ضرب و تقسیم های آسان.

کتاب ریاضی هفتم - فصل دوم


معرفی عددهای مثبت و منفی روی محورجمع و تفریق عددهای صحیح


گسترده کردن و نکات جمع و تفریق


پرانتز ها و ضرب و تقسیم عددهای صحیح 


نحوه حل سوالات ترکیبی و پرانتز دار


در این رابطه: دانلود گام به گام  فصل ۲ (کلیک کنید ...)

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی