راهنمای دانلود :

دانش آموزان عزیز برای استفاده رایگان از حل المسائل باید روی آیکون دانلود ... که در پایین صفحه قرار دارد، کلیک کنید و آنرا دانلود کنید.

(برای راحتی دانلود، رمز فایل ها برداشته شد.)

آموزش ریاضی هفتم - فصل ۵

شمارنده ها یا مقسوم علیه های یک عدد: اعدادی که عدد داده شده بر آن ها بخش پذیر باشد. اولین شمارنده ی هر عدد یک و آخرین شمارنده ی هر عدد خود آن عدد است.

عدد اول: هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که تنها دو شمارنده داشته باشد عدد اول نامیده می شود. آن دو شمارنده عدد 1 و خود آن عدد است.

عدد مرکب: هر عدد طبیعی بزرگتر از یک که بیش از 2 شمارنده داشته باشد عدد مرکب است.

شمارنده های اول یک عدد: تمام اعداد اولی که عدد داده شده بر آن ها بخش پذیر باشد، شمارنده های اول آن عدد نام دارد.

تجزیه اعداد: برای به دست آوردن شمارنده های اول یک عدد آن را تجزیه می کنیم. یکی از روش های تجزیه، نمودار درختی است که در این روش برای هر عدد یک ضرب بزرگتر از یک نوشته تا وقتی که دیگر نتوان برای عدد یک ضرب نوشت نمودار ادامه پیدا می کند.

بزرگ ترین شمارنده ی مشترک (ب.م.م): بزرگ ترین شمارنده ی مشترک دو عدد a و b یعنی بزرگ ترین عددی که هم a و هم b بر آن بخش پذیر باشند.

مضرب های طبیعی یک عدد: اگر یک عدد را به ترتیب در اعداد طبیعی ضرب کنیم مضارب آن عدد به دست می آید.

کوچکترین شمارنده ی مشترک (ک.م.م): کوچکترین شمارنده ی مشترک دو عدد a و b یعنی کوچکترین عددی مانند c که هم بر a و هم بر b بر آن بخش پذیر باشند.

 

پیشنیاز: توانایی ضرب و تقسیم سریع.

کتاب ریاضی هفتم - فصل پنجم


معرفی شمارنده ها یا مقسوم علیهاعداد اول و تجزیه کردن 


ب.م.م بزرگترین شمارنده مشترک


ک.م.م کوچکترین مضرب مشترک


در این رابطه: دانلود گام به گام فصل 5 (کلیک کنید ...)

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی