زندانی به سراغ یکی از نگهبانها می رود و می پرسد:جواب معماها
اگر من از نگهبان دیگر بپرسم که این در به سمت آزاد شدن باز می شود یا نه ؟...  او چه خواهد گفت؟
اگر این در ، در آزادی باشد ، دو حالت پیش می آید:


1-  یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهد داد : خیر) جواب می دهد: خیر
2-  یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( بلی ) را برعکس خواهد کرد و او هم خواهد گفت : خیر !
پس جواب خیر به معنای این است که این در ، به سمت بیرون زندان راه دارد. به همین ترتیب جواب بلی یعنی این در به چوبه دار ختم می شود.


 اگر این در ، در چوبه دار باشد ، باز دو حالت پیش می آید:
1-  یا نگهبان راستگو بوده ، که او با توجه به دروغگو بودن نگهبان دیگر (که پاسخ خواهد داد : بله) جواب می دهد: بله
2-  یا اگر نگهبان دروغگو باشد ، جواب نگهبان دیگر ( خیر ) را برعکس خواهد کرد و او هم خواهد گفت : بله !
پس جواب بله به معنای این است که این در ، به سمت چوبه دار راه دارد. و زندانی باید به سمت در مقابل که به سمت آزادی است برود.


 گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir 

برای مشاهده همه تست های هوش و معماها اینجا کلیک کنید...

دیدگاه تان را بنویسید !

مطالب تصادفی سایت :

تصاویر متحرک و گیف لباس زنانه و مردانه

معمای 9 دایره و خط ممتد

معمای تعداد فرزندان خانواده

تصویر تصادفی