آموزش مرحله به مرحله ی درست کردن گل شکوفه

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از وسط ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : انگشت خود را روی وسط کاغذ بگذارید و سعی کنید از سه طرف را در یک نقطه جمع کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : سپس کاغذ را طوری بگیرید که نوک تیز آن رو به پایین باشد.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : دو لایه ی کناری باید در وسط به هم برسند. (تا بزنید)


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : این کار را برای قسمت پشتی نیز انجام دهید تا مانند شکل بالا درآید.


اوریگامی

مرحله 7 : نوک تیز پایینی را تا نقطه ی مشخص شده تا بزنید و دوباره به حالا اول برگردانید.


اریگامی

مرحله 8 : حال از بالا گلبرگ ها را تا محل مشخص شده باز کنید .در حین اینکار شما باید این کار را برای گلبرگ های کناری نیز انجام دهید


کاغذ و تا

مرحله 9 : برای جلوگیری از خراب شدن میتوانید از وسط ساقه را تا کنید.


کاغذ و تا

مرحله 10 : از روی شکل پایین گل شکوفه را مرتب کنید.


اریگامی گل شکوفه

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی