عکس های خطای چشم - سردرگمی مغز

در این مجموعه عکس های خطای دید،مغز شما چیزی را درک می کند که چشم شما آنرا می بیند در حالی که اینطور نیست و مغز شما به راحتی فریب می خورد.

آیا شکل وسط مربع است ؟

.

.

.

خطای دید - مربع


آیا شکل وسط دایره است ؟

.

.

.

خطای دید - دایره


آیا شکل وسط مربع است ؟

.

.

.

خطای دید - مربع


آیا خطوط با هم موازی هستنذ ؟

.

.

.

خطای دید - خطوط موازی


آیا در تصویر زیر خطوط موازی با هم داریم ؟

.

.

.

خطای دید - خطوط موازی


خط های کاملا موازی ؟

.

.

.

خطای دید - خطوط موازی


آیا خط های تشکیل دهنده مستطیل ها و مربع ها راست و مواری هستند ؟

.

.

.

خطای چشم - خطوط موازی


آیا دایره های داخلی در  دو طرف برابرند ؟

.

.

.

خطای دید - دایره های برابر


قد 3 سرباز برابرند ؟

.

.

.

خطای دید - سربازهای هم قد


دو خط بنفش موازی اند ؟

.

.

.

خطای دید - خط های موازی


دو خط داخلی مساوی اند ؟

.

.

.

خطای دید - خط های مساوی


ضمنا جواب تمامی سوالات : بله است !!

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

خطای دید, خطای چشم, خطای بصری,فریب مغز

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی