عکس های خطای چشم 3

به تصاویر زیر با دقت نگاه کرده و در هر عکس شما باید دو نوع تصویر را پیدا کنید.

خطای چشم صورت مرد یا زن در حال گذر  

صورت مرد یا زن در حال گذر ؟


خطای چشم پیرزن یا دختر نوجوان 

پیرزن یا دختر نوجوان؟


 خطای چشم صورت مرد یا جنگ شوالیه و اژدها 

صورت مرد یا جنگ شوالیه و اژدها ؟


خطای دید خرس قطبی یا شیر دریایی 

خرس قطبی یا شیر دریایی ؟


 خطای دید ماهی ها یا قایق ها 

ماهی ها یا قایق ها ؟


 خطای دید اردک یا خرگوش 

اردک یا خرگوش ؟


خطای چشم جام شراب یا 2 صورت 

جام شراب یا 2 صورت ؟


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

خطای دید یا خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم‌، به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند.

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی