تصاویر ۳ بعدی یا استریوگرام (3D Stereogram)

تصویر سه بعدی یا استریوگرام

راهنمایی : گرامافون


تصاویر ژرف نگار یا استریوگرام

راهنمایی : OLEJ


تصاویر استریوگرام / Stereogram

راهنمایی : سه چرخه بچه ها


عکس های سه بعدی

راهنمایی : قلب


تصاویر3 بعدی یا استریوگرام

راهنمایی : آهو


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی