خطای دید - توهم ذهنی

مغز ما اطلاعات را جذب می کند و این اطلاعات را در حافظه کوتاه مدت نگه می دارد. اگر مغز ما برای مدتی روی چیزی تمرکز داده شود ، توهماتی ایجاد می کند.

در این مطلب تصاویر جادویی شگفت انگیز وجود دارد که ذهن شما را برای ایجاد توهم آماده می کند.

دستورالعمل :

1. به مدت 30 ثانیه به نقطه یا نقاط رنگی روی بینی خیره شوید.

2. چشمان خود را به یک سطح ساده (سقف یا دیوار خالی) بچرخانید.

3. مرتبا و سریع چشمک بزنید.

4. ظاهر شدن شگفتی!

آماده اید :

.

.

.

نگاتیو شماره 1

خطای دید - نگاتیو شماره 1


نگاتیو شماره 2

خطای دید - نگاتیو شماره 2


 نگاتیو شماره 3

خطای دید - نگاتیو شماره 3


نگاتیو شماره 4

خطای دید - نگاتیو شماره 4


نگاتیو شماره 5

خطای دید - نگاتیو کایپتان آمریکایی


نگاتیو شماره 6

خطای دید - نگاتیو شماره 6


نگاتیو شماره 7

خطای دید - نگاتیو شماره 7


نگاتیو شماره 8

خطای دید - نگاتیو شماره 8


نگاتیو شماره 9

خطای دید - نگاتیو مایکل جکسون


نگاتیو شماره 10

خطای دید - نگاتیو شماره 10


نگاتیو شماره 11

خطای دید - نگاتیو شماره 11


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

خطای دید, خطای چشم, خطای بصری,فریب مغز

بازیگران هندی

بازیگران ایرانی