منظومه های فارسی

 • دانلود کتاب الکترونیکی بوستان سعدی

  کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : بوستان کتابی است منظوم در اخلاق در بحر متقارب (فعولن فعولن فعولن فعل) و چنانکه سعدی خود اشاره کرده است نظم آن را در ۶۵۵ ه‍. ق. به پایان

  ...
 • دانلود کتاب الکترونیکی خسرو و شیرین

  کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : خسرو و شیرین دومین منظومه نظامی‌ و معروفترین اثر و به عقیده گروهی از سخن‌سنجان شاهکار اوست. در حقیقت نیز، نظامی‌ با سرودن این دومین کتاب

  ...
 • دانلود کتاب الکترونیکی شاهنامه فردوسی

  کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : شاهنامه اثری منظوم در حدود 50 هزار بیت در بحر متقارب مثمن محذوف (یا مقصور) (فعولن فعولن فعولن فعل (فعول)) می باشد. سرایش آن حدود سی‌سال به

  ...
 • دانلود کتاب الکترونیکی موش و گربه

  کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : منظومه موش و گربه قصیده‌ معروف انتقادی و طنز منسوب به عبید زاکانی است. در این منظومه، گربه های کرمان پس از بستن عهد و فریب موشان، عهد خود

  ...
 • دانلود کتاب لیلی و مجنون نظامی

  کتاب الکترونیکیشرح کتاب / نویسنده : لیلی و مجنون نام مجموعه شعری از نظامی گنجوی شاعر پرآوازه ایرانی است. این مجموعه سومین مثنوی از مجموعه مثنوی‌هایی است که به خمسه نظامی

  ...

تصویر تصادفی