فصل 6 ریاضی هشتم

  • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل ششم

    آموزش ریاضی هشتم - فصل ششم

    در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم و یاد میگیریم چطور از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که قطعا دو شکل هم نهشت هستند.
    پیشنیاز : برای این درس بایستی حتما ریاضی هشتم ...

تصویر تصادفی