پرسشنامه سنجش و اندازه گیری متغیر «سرمایه اجتماعی»

این پرسش نامه که پیش‌تر در پژوهش افرادی چون حکیم زاده (1390) به کار گرفته شده بود؛ متناسب با چارچوب نظری پژوهش، از طریق 31 گویه و جواب‌هایی در قالب طیف لیکرت با دامنه ای هفت درجه ای از «کاملاً موافقم» تا «کاملاً مخالفم»، به اندازه گیری هفت مؤلفه‌ی احصا شده برای متغیر سرمایه اجتماعی می‌پردازد.

در این پرسشنامه از پرسش شنونده خواسته شده میزان موافقت خود با هر یک از گویه ها را در مقیاسی از عدد یک تا هفت مشخص نماید. به طوری که عدد «هفت» نشان دهنده‌ی بالاترین میزان موافقت و عدد «یک» بیانگر کمترین میزان موافقت می‌باشد.

روایی و پایایی ابزارهای پژوهش

در هر پژوهش علمی پیش از اطمینان نهایی از ابزارهای اندازه‌گیری و به‌کارگیری آن‌ها در مرحله اصلی جمع‌آوری داده‌ها، ضرورت دارد که پژوهشگر از طریق علمی، اطمینان نسبی لازم را نسبت به روا و معتبر بودن به‌کارگیری ابزارهای مورد نظر حاصل نماید.

روایی

در پژوهش حاضر جهت سنجش و اندازه گیری متغیر «سرمایه اجتماعی»؛ از پرسش نامه «سرمایه اجتماعی وزیری راد (1387)» و جهت سنجش و اندازه گیری متغیر «رضایت شغلی»؛ از پرسشنامه «رضایت شغلی هرزبرگ» استفاده گردیده است.

پایایی

از عمده‌ترین روش‌های مورد استفاده در تعیین پایایی یک ابزار، روش «آلفای کرونباخ» می‌باشد که در پژوهش حاضر نیز این روش برای تعیین پایایی ابزار های پژوهش استفاده گردیده است. (توضیحات کامل در فایل)

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2003
سوالات : 31
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line