پرسشنامه رندسیپ

پرسشنامه خلاقیت که در سال 1986 توسط رند سیپ تهیه شده است این پرسشنامه دارای 50 سوال بوده که بر اساس مقیاس پنج ارزشی است. و بر این اساس مرتب شده است. (کاملا مخالفم، مخالفم، بی نظرم، موافقم، کاملا موافقم ).

به گزینه کاملا مخالفم مربوط به هر سوال امتیاز 1، گزینه مخالفم امتیاز 2، بی نظرم امتیاز 3، گزینه موافقم امتیاز 4 و گزینه کاملا موافقم امتیاز 5 تعلق می گیرد. قابلیت استفاده از این پرسشنامه در فرهنگهای مختلف در استفاده از آن و به علت ساده بودن سوالات و اجرای آن در مدت کوتاه ممکن است در نتیجه قابلیت اجرای آن برای کشور های مختلف که دارای فرهنگ های مختلف می باشند فرق کند.

مفهوم خلاقیت

بسیاری معتقدند که خلاقیت عنصری ضروری برای دستیابی به تعالی وسیعی از رشته هاست با این حال خلاقیت یک مفهوم ناشناخته است که بیان آن تنها با کلمات، کار بسیار مشکلی است.ضمن اینکه، تعریف خلاقیت بسته به حوزه و زمینه ای که استفاده می شود (مثل نقاشی، نویسندگی، تجارت...)متفاوت است. یک تعریف آغازین برای خلاقیت عبارت است از ایجاد ایده ای نوین، بدون توجه چندان به کاربرد ومفید بودن آنها. این تعریف بر داده ها بیشتر از ستاده های خلاقیت بر سود وسازمان تاکید می کند.

اکوینی  در تعریف خود اینگونه به مفهوم ستاده خلاقیت پرداخته است. تفکر درباره ایده ای نو و مناسب  این تعریف بر نیاز به افرادی که ایده های متنوع و متفاوت و در عین حال مناسب ارائه می دهند تاکید می نمایند.

خلاقیت از دیدگاه روانشناسی، پدیدار شدن تلفیقی از اندیشه های نو بوسیله شهود گرایی از منابع ناشناخته تعریف شده است. لوتانز  (2002) استاد رفتار سازمانی، خلاقیت را بوجود آوردن تلفیقی از اندیشه ها و رهیافت های افراد و یا گروهها در یک روش جدید، می داند. گئورگی در تعریف خلاقیت بر مفهوم، تمرکز می کند به اعتقاد وی خلاقیت یعنی نگاه کردن به همان چیزی که دیگران نگاه می کنند. ولی داشتن تفکری متفاوت از آنها، خلاقیت دوباره نگاه کردن و خارج شدن از پشت درهای بسته است. این توانایی فرد خلاق را در درک مشکلات بعنوان فرصت یا دیدن یک موقعیت از دیدگاه های متفاوت یاری می رساند. مثالی برای این مورد، ایجاد تلفن بانک است که نسبت به برخورد رودررویی سنتی مشتری مدارتر است مفهوم چارچوب بندی مجدد (که دیدگاه مقابل پرداختن به مشکل با پرهیز از تغییر ساختار مربع است) بر تعریفی گئورگی دلالت دارد. جونز بحث تنوع را در تعریفی خلاقیت این گونه مطرح می کند من در جستجوی افرادی هستم که با سیستم تطبیق پیدا نکنند. در این تعریف دکتر جونز به تنوع در نیروی کار اشاره می کند برخی از گروه های خلاق تحت شرایط تعارض کار می کنند که ممکن است از دید شاهدان بیرونی فاقد بهره وری به نظر آیند حرکت موفق آن است که تعارضی که منجر به سود و منفعت کلی می شود را تعارضی که سازمان رااز کار می اندازد و فلج می کند جدا نماید. تعارض مخرب هنگامی وقوع می افتد که افراد تفاوت در عقاید و ایده ها را با شخصیت و درگیرهای فرهنگی درون سازمانی اشتباه بگیرند. در عین حال این تفکر محدود که از سطح سازمانی منتج می شود (حسابداری در مقابل بازاریابی یا در مقابل بخش منابع انسانی)

روایی و پایایی پرسشنامه

پرسشنامه خلاقیت رندسیپ (1986) نیز در داخل و خارج کشور مورد استفاده قرار گرفته است.پایائی آن در داخل کشور توسط کاظمی (1381) از طریق آلفای کرونباخ محاسبه و 73/0 اعلام گردیده است. پرسشنامه خلاقیت رند سیپ در داخل کشور توسط کرد نوقانی در تحقیقی با عنوان هنجاریابی پرسشنامه خلاقیت رند سیپ مورد تحقیق و پژوهش قرار گرفت. (توصیح کامل در فایل)

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2002
سوالات : 50
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 10

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line