پرسشنامه عوامل آموزشی مدارس

پرسشنامه محقق ساخته عوامل آموزشی مدرسه با بررسی اسناد و مدارک، مطالعات کتابخانه ای و همچنین پیشینه پژوهش به صورت طیف لیکرت که در آن آزمودنی ها بر اساس یک پیوستار پنج درجه ای لیکرت، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند.

در این پیوستار عدد 1 نشانگر مخافت کامل، عدد 5 نشانگر موافقت کامل و عدد 3 نشانگر حد وسط است.  همچنین برای تهیه این پرسشنامه نیز ابتدا با توجه به منابع موجود و مرور پیشینه در حوزه عوامل آموزشی و مطالعه‌ی پژوهش‌های قبلی یک لیست ابتدایی تهیه و ویژگی‌های مورد نظر جمع‌آوری و به‌عنوان ویژگی‌های لازم در نظر گرفته شد. تعداد ویژگی‌های به‌دست‌آمده 20 مورد شناسایی شد که بعد از پایش سوالات و حذف موارد مشابه 14 گویه باقی ماند.

ابزار گردآوری اطلاعات

ابزارهای زیادی برای جمع آوری داده ها وجود دارند که توسط آنها آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک، مطالعات کتابخانه ای اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها پرسشنامه خواهد بود.

پرسشنامه مجموعه سئوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق میداند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجه را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده هاست (راضی، جلالدین ،1392).

مهارتها و آموزشهای استخراج شده برای آموزش

  • استفاده معلم از روشهای مناسب تدریس برای آموزش دروس (علوم، فارسی و...) در کلاس درس، طوری که درس را به راحتی یاد بگیریم.         
  • استفاده معلم از ابزارهای مختلف اندازه گیری مثل آزمونهای (مداد کاغذی، عملکردی، شفاهی و ...)        
  • آشنا بودن معلم با اهداف درس و آشنا کردن دانش آموزان با این اهداف در ابتدای تدریس      
  • ایجاد انگیزه در دانش آموزان برای یادگیری و آموزش
  • استفاده معلم از آزمون خوب و استاندارد(تستی، جای خالی، کوتاه جواب و تشریحی با هم)

 

تعریف عملیاتی :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول: 3007
مولفه : 2
سوالات : 14
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 2

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line