پرسشنامه ذهنیت فلسفی

برای اندازه گیری و سنجش ذهنیت فلسفی از پرسشنامه‌ی برگرفته شده از مدل اسمیت، که توسط سیف‌هاشمی و رجایی پور (1383) تهیه شده، استفاده گردید. این پرسشنامه شامل 30 بسته سوال-پاسخ پنج گزینه ای طرح لیکرت می‌باشد و سه بعد جامعیت، تعمق و انعطاف پذیری را مورد سنجش قرار می‌دهد.

تعریف ذهنیت

ذهنیت معادل کلمه Mindedness است و به معنای توانایی ذهن، شیوه تفکر، محصول طرز فکر و یا تصویر ذهنی بیان شده است. به عبارت کامل تر، ذهنیت فلسفی نیرویی است که دارای تمرکز فکر، حساسیت در مقابل ادراک و پیوند بین آنها، جهت فهم حقایق است.

ذهنیت فلسفی را نخستین بار فلیپ جی اسمیت مطرح کرده است، او ذهنیت فلسفی را توانایی‌ها و ویژگی‌های ذهن می‌داند که به تفکر صحیح فرد کمک می‌کند و او را به قضاوت‌های صحیح عادت می‌دهد. او ذهنیت فلسفی را نه پر کردن مغز یا محتوی دروس فلسفی و نه گرایش به یک فلسفه خاصی می‌داند، بلکه ذهنیت فلسفی را فعالیتی می‌داند که مشخصا به بهبود داوری‌های ارزشی اختصاص یافته باشد. ذهن فلسفی فرد را آماده می‌کند تا با تفکر درست و منطقی پدیده‌ها را شناسایی نماید (سیف‌هاشمی و رجایی پور، 1383).

دیویی معتقد است، ذهنیت فلسفی معادل روح فلسفی خصوصیاتی است که در برخورد با مسایل ژرف اندیش جامع نگر و انعطاف پذیر باشد.

در خصوص ذهن فلسفی میرکمالی معتقد است: تفکر منطقی اساس کار مدیر است، مدیر باید با تفکر منطقی، از شناسایی مسأله تا پیدا کردن راه حل‌های مناسب برای مشکلات به پیش برود این کار امکان پذیر نیست، مگر این که از خصوصیات تفکر منطقی برخوردار باشد. تفکر منطقی، حاصل داشتن ذهنی فلسفی است.

خصوصیات روح فلسفی (تفکر منطقی) از دیدگاه دکتر شریعتمداری

 • تردید منطقی
 • کنجکاوی
 • ژرف اندیشی
 • دید وسیع
 • سعه صدر
 • ترقی طلبی
 • وحدت شخصیت
 • طرفداری ارزش ها

در بررسی و مطالعه ساخت تفکر و فعالیت‌های ذهن، گوردن هولفیش و فیلیپ اسمیت در کتاب تفکر منطقی، به تحلیل سه جنبه می‌پردازند، این سه جنبه عبارتند از:

 • احساس
 • حافظه و تخیل
 • تفکر

را زمانی منطق می‌نامیم که تعادل بین احساس، حافظه و تخیل وجود داشته باشد (پورقاز و همکاران ،1390).

پایایی و روایی ابزار

ابزار پژوهش باید از ویژگیهای فنی و استاندارد از قبیل پایایی و روایی برخوردار باشد.
در پژوهش حاضر جهت تعیین پایایی از ضریب آلفای کرانباخ استفاده گردیده و جهت تعیین روایی ابزار، با توجه به روش روایی صوری و محتوایی، پرسشنامه‌ها در اختیار اساتید راهنما و مشاور قرار گرفته و پس از دریافت نظرات و اصلاح برخی موارد، روایی پرسشنامه‌ها تعیین شد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول: 3012
سوالات : 30
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 4

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line