پرسشنامه حمایت فلمینگ

پرسشنامه حمایت اجتماعی توسط فلمینگ و همکاران در سال 1982 تهیه شده است و دارای 25 سوال و 5 خرده مقیاس زیر می باشد:

  • حمایت ادراک شده عمومی
  • حمایت ادراک شده از خانواده
  • حمایت ادراک شده از دوستان
  • حمایت ادراک شده از همکلاسی ها
  • عقیده و نظر درباره اهمیت حمایت اجتماعی

را می سنجد.

در فرم نهایی این مقیاس، خرده مقیاس مربوط به حمایت دوستان و همسایگان ترکیب شده اند و به صورت خرده مقیاس واحدی درآمده اند.

دیون و همکاران (1987) در تحقیق که درباره رابطه حمایت اجتماعی و سازگاری نوجوانان دبیرستانی انجام داده اند از این مقیاس استفاده کردند. لازم به توضیح است که مقیاس اندازه گیری حمایت اجتماعی توسط دیون و همکاران مجدداً با استفاده از تحلیل های آماری مختلف بررسی و اعتبار آن مورد تایید قرار گرفته است. مقیاس اندازه گیری حمایت اجتماعی پس از ترجمه و منطبق شده با فرهنگ ایرانی، یعنی فرم ترجمه شده و اصلاح شده ای این پرسشنامه دارای ویژگی های زیر می باشد.

حمایت اجتماعی، مفهومی است که به طور گسترده از دیدگاههای نظری و تجربی متعدّدی مورد مطالعه قرار گرفته و تعاریف گوناگونی از آن ارائه شده است. در یک تعریف، حمایت اجتماعی به مراقبت، محبّت، عزّت، تسلّی و کمكی که سایر افراد یا گروه ها به فرد ارزانی می دارند، گفته میش ود. این حمایت را ممكن است منابع گوناگونی مانند همسر، نامزد، خانواده، اقوام، دوستان، همكاران، پزشک یا سازمانهای اجتماعی به عمل آورند (سارافیند، 1384).

تعریف براندت و وینرت از حمایت اجتماعی شامل ایجاد تعلّق، صمیمیّت، یكپارچگی اجتماعی، فرصت و امكانی برای رفتارهای مفید، تضمین مجدّد ارزش انسانها و ایفای نقش آنها، امكان کمک ها و اطّلاعاتی، عاطفی و مادی است.

خرده مقیاس پرسشنامه

1- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت اجتماعی ادراک شده از خانواده که شامل 7 آیتم می باشد (آیتم های 1 تا 7).
2- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت ادراک شده از دوستان که شامل 7 آیتم می باشد (آیتم های 8 تا 14).
3- نظر و عقیده و درباره حمایت اجتماعی که 5 ماده دارد (15 تا 20).
4- خرده مقیاس مربوط به اندازه گیری حمایت عمومی یا کلی که شامل 6 آیتم است (20، 21 تا 25).

شیوه نمره گذاری مقیاس حمایت اجتماعی

به صورت صفر (0) و یک (1) می باشد به این معنی که بجز ماده های شماره 7، 15، 16، 17، 18، 20، 21، 24 که به صورت معکوس نمره گذاری می شود (یعنی پاسخ نادرست (1) نمره می گیرد و پاسخ درست (0) نمره می گیرد). بقیه ماده های پرسشنامه، پاسخ های «نادرست» صفر نمره و پاسخ «درست» یک نمره می گیرد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 1007
مولفه : 3
سوالات : 25
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 2

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line