پرسشنامه آلبرت الیس

پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی توسط آلبرت الیس تهیه و تدوین شده است. این پرسشنامه شامل ۵۰ سوال است و هدف آن ارزیابی کردن باورهای شخصی فرد می باشد. امتیازبندی پرسشنامه طبق طیف لیکرت بوده از کاملا موافق تا کاملا مخالف درجه بندی شده است.

نمره گذاری پرسشنامه

نمره گذاری پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی الیس به صورت طیف لیکرت بوده و با ۶ نمره درجه بندی شده است:

۱ = کاملا موافق ،۲= موافق، ۳= کمی موافق، ۴= کمی مخالف، ۵= مخالف ، ۶= کاملا مخالف

روایی و پایایی

قابلیت اعتماد یا پایایی یک ابزار عبارت است از درجه ثبات آن در اندازه‌گیری هر آنچه اندازه می­گیرد یعنی اینکه ابزار اندازه‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می­دهد.
روایی و پایایی این پرسشنامه در پژوهش برزآبادی ذکر شده است.

چند نمونه سوال پرسشنامه

  • سروکار داشتن با برخی افراد ممکن است بسیار ناخوشایند باشد ، ولی هرگز نمی تواند وحشتناک یا فجیع باشد.
  • وقتی مرتکب اشتباهی می شوم ، اغلب به خودم می گویم :" نباید این کار را می کردم".
  • مردم باید کاملا از قانون اطاعت کنند.
  • هیچ چیزی وجود ندارد که " نتوانم تحمل کنم"
  • نادیده گرفتن شدن ، یا دست و پا چلفتی بودن در یک جمع ، احساس ارزش شخصی مرا کاهش می دهد.

 

تعریف مفهومی متغیر :پرسشنامه ارزیابی باورهای شخصی الیس
تعریف عملیاتی :checkbax
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :ارزیابی باورهای شخصی توسط آلبرت الیس
روایی  پرسشنامه :checkbax
پایایی پرسشنامه :checkbax
منبع : checkbax
کد محصول : 1019
سوالات : 50
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 6

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line