پرسشنامه فرهنگ سازمانی

فرهنگ سازمانی به‌عنوان مجموعه‌ای از باورها و ارزشهای مشترک بر رفتار و اندیشۀ اعضای سازمان اثر می‌گذارد و می‌توان نقطه شروعی برای حرکت و پویایی و یا مانعی در راه پیشرفت به شمار آید. فرهنگ سازمانی از اساسی‌ترین زمینه‌های تغییر و تحول در سازمان است.

فرهنگ سازمانی موضوعی است كه به تازگی در دانش مدیریت و در قلمرو رفتار سازمانی راه یافته است. به دنبال نظریات و تحقیقات جدید در مدیریت، فرهنگ سازمانی دارای اهمیت روزافزونی شده و یكی از مباحث اصلی و كانونی مدیریت را تشكیل داده است. جمعیت‌شناسان، جامعه‌شناسان و اخیراً روان‌شناسان و حتی اقتصاددانان توجه خاصی به این مبحث نو و مهم در مدیریت مبذول داشته و در شناسایی نقش و اهمیت آن نظریه‌ها و تحقیقات زیادی را به‌وجود آورده و در حل مسائل و مشكلات مدیریت به كار گرفته‌اند.

این پرسشنامه دارای 34 سؤال (گزاره) می باشد. چون پرسشنامه مذکور قبلاً مورد استفاده قرار گرفته، لذا روایی آن توسط صاحب نظران (استادان دانشگاه) مورد تأیید قرار گرفته است. برای سنجش متغیر فرهنگ سازمانی نیز از پرسشنامه دنیسون استفاده شده است.

تعریف نظری فرهنگ سازمانی

محورهای فرهنگ سازمانی دنیسون كه برای سنجش آنها در پرسش نامه، سؤال مطرح شده است، عبارتند از:

  • سازگاری سازمانی: که محورهای اصلی آن عبارتند از ارزش های بنیادین، توافق هماهنگی، پیوستگی، رضایت شغلی، امنیت شغلی و بلوغ سازمانی
  • انعطاف پذیری سازمانی: که محورهای آن عبارتند از یادگیری سازمانی، ایجاد تغییرات و تربیت نیروی انسانی
  • مشاركت سازمانی: که محورهای سنجش شده آن عبارتند از توانمندی، تیم سازی، انگیزش، توسعه و قابلیت ها
  • رسالت سازمانی: که محورهای اصلی آن عبارتند از جهت گیری استراتژیك، اهداف و مقاصد، چشم انداز تصمیم گیری ها

روایی و پایایی

روایی (اعتبار)

در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در تهیه و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با استادان راهنما و مشاور و نیز کارشناسان، پرسشنامه ای تهیه گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از 20 نفر برای بررسی نظر مدیران در مورد سئوال ها و پی بردن به نقاط قوت و ضعف پرسشنامه بین آنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار مدیران قرار گرفت.

پایایی (اعتماد)

یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره¬ها، ضریب پایایی آزمون می شود (خاکی، 1386). پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزار SPSS استفاده می کنند، می توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یك قاعده‌ی كلی، میزان آلفا دست كم باید ۰/۷ باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2009
سوالات : 34
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line