پرسشنامه اسپریتزر

اسپریتزر در سال ۱۹۹۵ برپایه الگوی توانمندسازی توماس و ولت‌هاس پرسشنامه توانمندسازی کارکنان اسپریتزر (PEQ) را طراحی کرد. هم اکنون نسخه‌های بسیاری از این پرسشنامه وجود دارد که معروف‌ترین آن‌های نسخه ۱۲ سوالی این پرسشنامه است.

این نسخه دارای نمره گذاری لیکرت ۵ گزینه‌ای و چهار زیر مقیاس است که عبارتند از:

  • موثر بودن (3گویه)
  • معنی داری (3گویه)
  • احساس شایستگی (3گویه)
  • حق انتخاب (خود تعیینی) (3گویه).

توانمندسازی کارکنان

تحقیقات در زمینه توانمندسازی متعدد است. محققان بسیاری درباره ی توانمندسازی کارکنان، با توجه به عناصر سازنده توانمندسازی و شیوه توانمندکردن و نیز اهمیت توانمندسازی در افزایش رضایت شغلی و تعهد و سرانجام بهبود عملکرد کارکنان به مطالعه و پژوهش پرداخته اند لیا و چیا (2007)، بوگلر و سومچ (2004)، اوسبوم(2002)، توماس و ولتهووس (1990).  نقش نیروی انسانی ماهر و کارآمد در تحقق اهداف سازمان، امری بدیهی و غیرقابل انکار است و شکی نیست که ثروت ملی یک کشور و به عبارت بهتر سرمایه انسانی در قالب مهارت‌ها، سازمان‌ها و انگیزه‌هایشان ظاهر می‌شود. سازمان ها باید به منظور بهره‌گیری هر چه بیشتر از نیروی انسانی شاغل عوامل انگیزشی مؤثر در تحریک آنان را به درستی شناسایی کرده و تلاش نمایند که هر چه بیشتر این توان را در مسیر اهداف سازمان قرار دهند (ریاحی، 1383).

مهم ترین رکن هر سازمانی یعنی نیروی انسانی، به عنوان ارزشمندترین و بزرگترین ثروت هر جامعه به عنوان عاملی مهم، مورد توجه دولت ها بوده است (فرتاش، 2003). توانمندسازی کارکنان بر رضایت شغلی، حس تعهد، مسئولیت پذیری، بهره وری و عملکرد و همچنین کیفیت ارائه خدمات تاثیر مثبت دارد (زایمی پور کرمانشاهی و همکاران، 1384).

روایی و پایایی پرسشنامه

در این تحقیق برای تعیین اعتبار پرسشنامه توانمند سازی کارکنان اسپریتزر از روش روایی صوری استفاده شده است. با توجه به این که، پرسشنامه به تایید استاد راهنما و سه تن دیگر از اساتید محترم رسیده است دارای روایی می‌باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2001
سوالات : 12
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line