پرسشنامه اثربخشی سازمانی

پرسش‌های مربوط به  اثربخشی سازمانی، شامل ۵ مؤلفه و ۳۰ پرسش می باشد.

یکی از خصوصیات تمام سیستم‌های انسانی چند هدف بودن آنهاست که معمولاً تلاش برای نیل به این اهداف همزمان صورت می‌گیرد در صورتی که اولویتها نیز دائماً در حال تغییراند. به عنوان مثال مدارس بایستی همزمان با آموزش نسل جوان برای تامین نیروی انسانی کشور در جهت جامعه‌پذیری و فرهنگ ‌پذیری آنها نیز گام بردارند. اولویت‌ بندی صحیح اهداف و اطمینان به اینکه عملکردها، نهایتاً اهداف سازمان را تحقق می‌دهند فرآیند پیچیده‌تری است.

با قبول اینکه هر سیستمی ‌با عملکردهای مختلف در محیطی با داده‌های غیرقابل‌ پیش ‌بینی فعالیت می‌کند اثربخشی سیستم را بدون در نظر گرفتن نوع و خصوصیات عملکردهای سازمان می‌توان توانایی آن سیستم در بقا، تطبیق، نگهداری و رشد خود تعریف کرد. سازمان‌ها را نمی‌توان فقط ازطریق محصول سنجید بلکه بایستی فرآیند‌هایی را در سازمان مطالعه کنیم که سازمان از طریق آنها با مسائل روبرو شود به عبارت دیگر، تنها یک اندازه‌گیری در کارایی، رضایت سازمانی یا چگونگی انجام کارها نمی‌تواند شاخص‌های قابل اعتمادی در مورد سلامت سازمانی را فراهم شکنند.

تعاریف اثربخشی

میرسپاسی (1381)، اثربخشی را میزان تحقق اهداف و انجام موفقیت آمیز مأموریت می داند.

مقیمی (1388)، بیان می­کند که اثربخشی درجاتی دارد و نسبی است. هرچه سازمان به تحقق اهداف نزدیک­تر شود و میزان تحقق اهداف بیشتر باشد، سازمان و مدیریت اثربخش­‌تر است.

از نظر هوی ومیسکل (1382)، اثربخشی عبارت است از درجه همخوانی نتایج مورد نظر.

 اثربخشی در لغت یعنی اندازه و میزان اثربخشی به مفهوم میزان موفقیت در تحقق اهداف یا انجام ماموریت‌های محوله است که جنبه کمی قضیه آن چنان که در مفهوم کارآیی توجه می شود در نظر گرفته نمی شود. همچنین اثربخشی، میزان یا حدی که یک سازمان اهدافش را محقق می سازد، تعریف شده است (کرامت، 1393).

شاخصهای اثربخشی از دیدگاههای مختلف

دو شاخص اثربخشی و کارایی رای ارزیابی عملکرد سازمانی به کار برده­ می­‌شوند. چستربارنارد یکی از اولین نظریه پردازانی است که به مطالعه و مقایسه­‌ی کارآیی و اثربخشی پرداخته است (هوی و میسکل،1394، به نقل از سلیمانی و همکاران). کارایی یعنی انجام دادن کارها به­ نحو شایسته یا مناسب و اثربخشی یعنی انجام دادن کارهای شایسته یا مناسب در واقع به از این منظر اثربخشی سازمانی عبارت است از درجه ی همخوانی نتایج عملی سازمانی با نتایج مورد انتظار.

روایی و پایایی

روایی (اعتبار)

روایی از واژه روا به معنی جایز و درست گرفته شده­ است و به معنای صحیح و درست بودن است. مقصود از"روایی" آن است که وسیله انداز­ه­‌گیری، بتواند خصیصه و ویژگی­‌های مورد نظر را اندازه بگیرد. اهمیت روایی آن است که اندازه­‌گیری­‌های نامتناسب و ناکافی می­تواند هر پژوهش علمی را بی‏ارزش و ناروا سازد (خاکی، 1386، 288).

در این تحقیق سعی شده جهت دستیابی بر اعتبار لازم در تهیه و استفاده از پرسشنامه، پس از انجام مطالعه مقدماتی پیرامون موضوع، به بررسی کامل تحقیقات انجام شده در این زمینه و نتایج آنها پرداخته شود. در ضمن با مشورت با استادان راهنما و مشاور و نیز کارشناسان، پرسشنامه ای تهیه گردید. پس از طراحی پرسشنامه آزمون اولیه از 20 نفر برای بررسی نظر مدیران در مورد سئوال ها و پی بردن به نقاط قوت و ضعف پرسشنامه بین آنان پخش شد، سرانجام بعد از دخالت دادن نظرات کارکنان و متخصصین امور، پرسشنامه نهایی تدوین گردید و در اختیار مدیران قرار گرفت.

پایایی (اعتماد)

یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره­‌های مشاهده و نمره­‌های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره­‌های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره­‌ها، ضریب پایایی آزمون می­‌شود (خاکی، 1386). پایایی یکی از ویژگی­‌های فنی ابزار اندازه­‌گیری (پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه­‌گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می­دهد. کسانی که برای تحلیل داده­‌های خود از نرم افزار  SPSS استفاده می­کنند، می­توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه­‌گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یک قاعده‌ی کلی، میزان آلفا دست کم باید 7/0 باشد. برای محاسبه پایایی تحقیق حاضر، پرسشنامه بین 20 نفر از اعضای جامعه آماری، توزیع شد و سپس با استفاده از نرم افزار SPSS آلفای کرونباخ آن محاسبه گردید...

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2011
سوالات : 30
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 5

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line