پرسشنامه سکوت سازمانی

سکوت سازمانی پدیده­ای متداول در سازمان­ها و واقعیتی موجود برای مدیران و کارکنان است. سکوت سازمانی مفهومی ناشناخته است که پژوهش­های علمی اندکی درباره آن انجام‌شده است (قدم پور، زند کریمی، صحرایی بیرانوند و قارلقی، 1396).

اصطلاح سکوت سازمانی پدیده­ای جمعی است که در آن کارکنان از ارائه نظرات و نگرانی­های خود درباره مشکلات سازمانی خودداری می­کنند (موریسون، 2014). متغیر­های بسیاری بر سکوت سازمانی تأثیرگذارند که یکی از این متغیر­ها رهبری اخلاقی است. سکوت سازمانی ترکیبی از سکوت مطیع، سکوت تدافعی و سکوت نوع‌دوستانه است که با رهبری اخلاقی ارتباط دارد. به عبارت‌ دیگر رفتار­های رهبران بر عملکرد کارکنان تأثیر می­ گذارد و بر اساس آن کارکنان رفتار­های سکوت و آوا را انتخاب می­ کنند.

سکوت سازمانی از جمله متغیر­هایی است که در دهه­ های اخیر توجه صاحب‌نظران را به خود معطوف کرده است. سکوت سازمانی برای اولین بار در ادبیات توسط آلبرت هیرشمن دانشمند علوم اجتماعی در سال 1970 مطرح شد بعداً این مفهوم توسط دانشمندان دیگر توسعه داده شد (خایر زاهد، 2015) در ادبیات علوم سازمانی آنچه را که ما امروز به‌عنوان سکوت سازمانی به رسمیت می­شناسیم با مطالعات موریسون و میلیکان در سال 2001 آغاز شد (زهیر و اردوگان، 2011).

سکوت سازمانی با اینکه یک پدیده شایع در بسیاری از سازمان­ها است؛ بااین‌حال مطالعات گسترده‌ای در مورد این موضوع وجود ندارد؛ لذا می­توان گفت سکوت سازمانی یک پدیده جدید در جوامع علمی و سازمانی ایران است و ادبیات پژوهشی محدودی درباره آن وجود دارد (جهان‌بخشیان و همکاران، 2015). در شرایطی که سازمان­های مدرن به دنبال مدیریت دانش و تسهیم اطلاعات هستند عدم توجه به سکوت سازمانی مسئله‌ساز خواهد شد؛ اما به دلیل جدید بودن مفهوم سکوت سازمانی در ادبیات تحقیق و پیچیده بودن این رفتار خاموش، نه‌تنها مطالعات اندکی در این زمینه انجام‌شده، بلکه به‌جرئت می­توان گفت در سازمان­های ایران نیز به آن توجهی نشده است (دیوبند، 1395).

ابعاد سکوت سازمانی

پرسشنامه سکوت سازمانی ۳۰ سوالی توسط ون داین، آنگ و بوترو (2003) ساخت و ارائه شده است. این پرسشنامه توسط گل پرور (1391) به صورت کنونی برای اجرای در محیط های کاری ایران آماده اجرا شده است. مقیاس پاسخ گویی این پرسشنامه به شرح زیر است.

کاملا مخالفم = 1، مخالفم = 2، تا اندازه ای مخالفم = 3، نه موافق و نه مخالف = 4، تا اندازه ای موافقم = 5، موافقم = 6 و کاملا موافقم = 7

این پرسشنامه دارای شش خرده مقیاس (مولفه) به شرح زیر است.

  • سکوت ایجابی سازمانی = سوالات 1 تا 5 (5 سوال).
  • سکوت دفاعی سازمانی = سوالات 6 تا 10 (5 سوال).
  • سکوت جامعه یار سازمانی = سوالات 11 تا 15 (5 سوال).
  • سکوت ایجابی فردی = سوالات 16 تا 20 (5 سوال).
  • سکوت دفاعی فردی = سوالات 21 تا 25 (5 سوال).
  • سکوت جامعه یار فردی = سوالات 26 تا 30 (5 سوال).

روایی و پایایی

روایی (اعتبار)

ون داین و همکاران (2003) روایی محتوایی این پرسشنامه را بر پایه تطابق و همخوانی سوالات با طبقه بندی ارائه شده توسط آنها از سکوت سازمانی و مولفه های آن مطلوب گزارش نموده اند. در مطالعه علیدوستی (1393) روایی سازه سی سوال این پرسشنامه با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بررسی شده است. تحلیل عاملی اکتشافی انجام شده در پژوهش علیدوستی (1393)، ترکیب سوالات معرفی شده در پرسشنامه اصلی را با بارهای عاملی 4/0 به بالا (KMO برابر با 88/0، آزمون کرویت بارتلت برابر 26/1298 و 1 0/0 > p و واریانس تبیین شده پرسشنامه از طریق عوامل برابر با 95/65 درصد) به دست داده است. آلفای کرونباخ محاسبه شده نیز برای سکوت ایجابی سازمانی، سکوت دفاعی سازمانی، سکوت جامعه یار سازمانی، سکوت ایجابی فردی، سکوت دفاعی فردی و سکوت جامعه یار فردی به ترتیب برابر با 88/0، 91/0، 83/0، 9/0، 9/0 و 9/0 به دست آمده است (علیدوستی 1393)

پایایی (اعتماد)

یک آزمون، زمانی دارای پایایی است که نمره های مشاهده و نمره های واقعی آن دارای همبستگی بالایی باشند، به این معنی چنانچه نمره های مشاهده شده و واقعی آزمودنی در آزمودن موجود باشد مجذور همبستگی بین این نمره¬ها، ضریب پایایی آزمون می شود (خاکی، 1386). پایایی یکی از ویژگی های فنی ابزار اندازه گیری (پرسشنامه) است. مفهوم یاد شده با این امر سرو کار دارد که ابزار اندازه گیری در شرایط یکسان تا چه اندازه نتایج یکسان به دست می دهد. کسانی که برای تحلیل داده های خود از نرم افزار SPSS استفاده می کنند، می توانند قابلیت اعتماد ابزار اندازه گیری را با روش آلفای کرونباخ محاسبه نمایند، که البته برای آن فرمولی نیز وجود دارد. اما به عنوان یك قاعده‌ی كلی، میزان آلفا دست كم باید ۰/۷ باشد.

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه های استاندارد
کد محصول : 2010
سوالات : 30
فرمت : پی دی اف (pdf)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line