پرسشنامه مهارت های مورد نیاز معلمان در راستای دستیابی به اهداف دوره ابتدایی

پرسشنامه مذکور، مشتمل بر مقادیر مکفی از گویه ها در طیف 5 درجه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد است.

ابزار گردآوری داده ها

جهت سنجش مهارت های مورد نیاز معلمان در استفاده از فرایند یاددهی و یادگیری، ابزار پژوهش با کمک اساتید رشته و متخصصان نظری رشته تهیه شده است. با مطالعه گسترده مبانی نظری و پیشینه تحقیقات انجام شده پیرامون موضوع تحقیق، به طراحی و ساخت پرسشنامه ای محقق ساخته در سه بعد مهارت فنی، نگرشی، شناختی، اقدام شد.

برخی از سوالات پرسشنامه

مهارتهای فنی

 • به کار بستن راهبردها و روشهای و فنون تدریس برای آموزش دروس ابتدایی (علوم، فارسی، اجتماعی و ...)
 • طراحی ابزارهای مختلف اندازه گیری ،سنجش و توانایی تحلیل نتایج به دست آمده از آزمونهای مختلف(مداد کاغذی، عملکردی، شفاهی و ...)
 • طراحی و تهیه و تدوین برنامه هفتگی و سالانه متناسب با کلاس
 • طراحی تکالیف خلاقانه و پیشبرنده یادگیری متناسب با کلاس

مهارتهای نگرشی

 • تطبیق افکار با موقعیت های جدید
 • ایجاد اعتماد به نفس و توانایی ارزیابی منطقی
 • افزایش توانایی انعطاف پذیری
 • داشتن انگیزه برای شرکت در فعالیت های فرهنگی واجتماعی

مهارتهای شناختی

 • شناخت ارزش ها و مبانی اعتقادی و نقش آن در تربیت دانش آموزان
 • شناخت ویژگی های روانی، عقلانی، اخلاقی و اجتماعی دانش آموزان
 • خودشناسی به منظور شناخت نقاط قوت و ضعف خود
 •  ارائه اطلاعات به صورت موثر

روایی و پایایی ابزار اندازه گیری

روایی

در این تحقیق برای تعیین اعتبار پرسشنامه محقق ساخته از روش اعتبار صوری استفاده شده است. با توجه به این که، پرسشنامه به سمع و نظر استاد محترم راهنما و هفت تن دیگر از اساتید متخصص رشته علوم تربیتی رسیده و مورد بررسی، اصلاح و تأیید ایشان قرار گرفت دارای روایی می‌باشد.

پایایی

برای محاسبه پایایی، روش برآورد ضریب آلفای کرونباخ که یکی از روش های محاسبه پایایی و همسانی درونی ابزار اندازه گیری است مورد استفاده قرار گرفت. به منظور پایایی پرسشنامه در بین 30 نفر از معلمان به صورت آزمایشی اجرا شد و ...

 

تعریف مفهومی متغیر :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
تعریف عملیاتی :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود رایگان پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول : 3014
تعداد مولفه : 3
سوالات : 30
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line