پرسشنامه عوامل کالبدی مدارس

در این پرسشنامه محقق ساخته مدرسه با بررسی اسناد و مدارک و همچنین پیشینه پژوهش به صورت طیف لیکرت که در آن آزمودنی ها بر اساس یک پیوستار پنج درجه ای لیکرت، میزان موافقت یا مخالفت خود را با هر ماده گزارش می کنند.

در این طیف عدد 1 نشانگر مخافت کامل، عدد 5 نشانگر موافقت کامل و عدد 3 نشانگر حد وسط است. برای تهیه این پرسشنامه ابتدا با توجه به منابع موجود و مرور پیشینه عملی صورت گرفته در حوزه عوامل سازمانی و مطالعه‌ی پژوهش‌های انجام‌شده یک لیست ابتدایی تهیه و ویژگی‌های مورد نظر جمع‌آوری و به‌عنوان ویژگی‌های لازم در نظر گرفته شد. تعداد ویژگی‌های به‌دست‌آمده 26 مورد شناسایی شد که بعد از پایش سوالات و حذف موارد مشابه 20 گویه باقی ماند. در مرحله‌ی بعد گویه های موجود در چهار بخش ساختاری ،پاداش ، فرهنگی و مدیریتی (با نظر پژوهشگر و استاد راهنما) دسته‌بندی شد.

ابزار گرد آوری اطلاعات

ابزارهای زیادی برای جمع آوری داده ها وجود دارند که توسط آنها آنها می توان داده های مورد نیاز را جمع آوری و ثبت نمود، در این بین می توان به مواردی نظیر پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده و بررسی اسناد و مدارک، مطالعات کتابخانه ای اشاره کرد. محقق برای بدست آوردن داده های مورد نیاز در تحقیق، باید از ابزار متناسب با آن استفاده کند و پس از آن با تحلیل، پردازش و تبدیل آنها به اطلاعات به آزمون فرضیه ها بپردازد. ابزارهای عمده در تحقیق حاضر برای جمع آوری داده ها پرسشنامه خواهد بود.

پرسشنامه مجموعه سئوالات از قبل تدوین شده است که پاسخ دهندگان پاسخ های خود را درون دامنه ای از گزینه های معین انتخاب می کنند. وقتی محقق میداند که چه اطلاعاتی نیاز دارد و نحوه سنجش متغیرهای مورد توجه را نیز می داند، پرسشنامه ابزار کارآمد و مفیدی برای جمع آوری داده هاست (راضی، جلالدین ،1392).

چند نمونه سوال پرسشنامه

ساختاری: معلم شما در کلاس درس تا چه اندازه برای تغییر برنامه کلاسی اختیار دارد؟
ساختاری: در کلاس درس معلم به شما چقدر اختیار و ازادی عمل می دهد؟
سیستم پاداش: در مدرسه شما تا چه حد از معلم و دانش اموز نظرخواهی می شود؟
سیستم پاداش: اگر کارخوبی انجام می دهید تا چه حد توسط مدیر یا معلم تشویق می شوید؟
فرهنگی: در ارتباط با مدیر مدرسه احساس راحتی می کنید؟
فرهنگی: رفتار معلم در کلاس درس با شما چسندیده است؟
مدیریتی: مدیر چقدر به تشوق کردن دانش آموزان اهمیت می دهد؟
مدیریتی: آیا مدیرم به پیشنهادات معلمان و دانش آموزان توجه می کند؟

 

تعریف عملیاتی :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
روایی  پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
پایایی پرسشنامه :دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
منبع : دانلود پرسشنامه استاندارد علوم تربیتی
کد محصول: 3009
سوالات : 20
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 3

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line