پرسشنامه بررسی ارزش ها تألیف گوردون آلپورت

روانشناس آمریکایی گوردون ویلیام آلپورت (1897-1967) است که عمدتاً به دلیل نظریه شخصی گرایی او شناخته می شود ، یکی از اولین تلاش ها برای توضیح شخصیت است انسان از روانشناسی، تأکید بر فردیت هر انسان و جنبه فعال طبیعت ما، که ما را برای رسیدن به اهداف سوق می دهد.

در سال 1931 ، آلپورت به همراه فیلیپ ای. ورنون و گاردنر لیندزی مقیاسی را برای ارزیابی ارزشهای شخصی منتشر کردند که می تواند به عنوان انگیزه های اساسی نیز شناخته شود. این آزمون مستقیماً بر اساس بود کتاب "انواع مردان" از ادوارد اسپرانگ ، فیلسوفر و سازندگان آن آن را "مطالعه ارزشها" نامیدند.

فیلیپ ورنون و گاردنر لیندزی ، اولین ابزار روانشناختی بود که با هدف ارزیابی ارزش های شخصی یا انگیزه های اساسی ساخته شد.

آلپورت معتقد بود که یک روش خوب برای تجزیه و تحلیل شخصیت یک فرد خاص ارزیابی ارزش های اخلاقی آنها است. از این نظر، او اهمیت بیشتری به لحظه فعلی نسبت به تاریخ شخصی که در آن جهت گیری روانکاوی متمرکز شده بود، داده بود که بر روانشناسی آن زمان تسلط داشت.

هدف از آزمون الپورت و همکاران آن تعیین وزن نسبی آنها برای یک فرد معین است شش نوع ارزش: نظری، اقتصادی، زیبایی شناختی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی، که اسپرانگر آن را اساسی دانست. بعداً ما به تفصیل تعریف هر یک از این انگیزه های اساسی را شرح خواهیم داد.

این آزمون به منظور ارزیابی اهمیت نقش نسبی شش ارزش یا انگیزه اساسی؛ نظری، اقتصادی، زیباگرایی، اجتماعی، سیاسی و مذهبی در زندگی یک فرد تهیه شده است. پایایی این آزمون در گروه‌های انگلیس زبان مطالعه شده و در حد رضایت بخش است. در ایران نیز بر روی دانشجویان دانشگاه تبریز (رشته روانشناسی) اجرا شده است.

بخش اول آزمون

بخش اول آزمون سی سؤال دارد و برای هر سؤال دو جواب در نظر گرفته شده است که با «الف» و «ب» به ترتیب زیر در داخل مربع ها در پاسخنامه نمره بدهید. در دفترچۀ آزمون مطلقاً چیزی ننویسید.

بخش دوم آزمون

بخش دوم این  آزمون 15 سؤال دارد که برای هر سؤال چهار جواب مختلف در نظر گرفته شده است.

برخی نکات مهم درباره آزمون

  • 1- آزمون بیشتر برای آزمایش دانشجویان یا لااقل افراد دیپلمه تهیه شده است و ممکن است افراد کم سواد نتوانند مطالب آن را بخوانند و  یا بدرستی درک کنند.
  • 2- در موقع اجرای آزمون نیازی به توضیح نیست و آزماینده کتابچه و پاسخنامه را دراختیار آزمودنی قرار می دهد و از او می خواهدکه طبق دستور آزمون عمل کند. البته در صورتی که آزمودنی سؤالی داشته باشد به آن جواب داده می شود.
  • 3- وقت لازم آزمون محدود نیست ولی بهتر است که گفته شوداین آزمون ویژه سنجش هوش نیست و  لازم است افراد فقط رجحانهای خودشان را در نظر بگیرند.
  • 4- می توان آزمون را به صورت انفرادی یا گروهی اجرا کرد.
  • 5- قبل از تکمیل آزمون نباید توضیحی در مورد صفات مورد اندازه گیری آن به آزمودنی داده شود.
  • 6- به آزمودنی بایدگفته شودکه به همه سؤالها پاسخ دهد .اگر احیاناً برخی سؤالها بی پاسخ مانده باشددر بخش اول به هر گزینه 5/1نمره و در بخش دوم به هریک 5/2 نمره داده می شود.اگر در مورد سؤال بخصوصی فقط به برخی گزینه های سؤال پاسخ داده شده باشد بقیه نمرۀ آن سؤال باید بین گزینه های بی پاسخ تقسیم شود. این نمره ها را آزماینده در پاسخنامه وارد می کند.
  • 7- برای نمره گذاری آزمون باید شش کلید با استفاده از پاسخنامه های سفید تهیه شود.کلید هر یک از ارزشها با سوراخ کردن خانه هایی که در جدول زیر ذکر شده است تهیه می گردد .جمع نمره هایی که در هر کلید از سوراخها دیده می شود نمره خام آزمودنی در یکی از ارزشها محسوب می شود.
  • 8- سؤالات این آزمون « گزینه بایست»هستند و ضمناً در هر سؤال دو یا چند ارزش نمرۀ متفاوت می گیرند و به همین دلیل نیز این آزمون اهمیت نسبی ارزشهای شش گانه را از نظر آزمودنی می سنجد ، نه نیرومندی مطلق ارزشها را. بنابراین فرد نمی تواند در همۀ ارزشها بالاترین نمره را داشته باشد.
  • 9- آزمون طوری ساخته شده است که نمرۀ متوسط افراد در هر ارزش برابر با 40 خواهد بود .ولی در عمل میانگین گروه های بزرگ مختصری بالاتر یا پایین تر از 40  است. و در نتیجه در فرم انگلیسی بر اساس نتایج آزمایشها نمره های فرد اصلاح می شود . تا وقتی که در ایران هنجاریابی این آزمون انجام نشده ، احتمالاً می توان از ضرایب اصلاحی فرم انگلیسی که در پاسخنامه هم آمده استفاده کرد.

 

تعریف مفهومی متغیر :checkbax
تعریف عملیاتی :checkbax
تحلیل بر اساس میزان نمره پرسشنامه :checkbax
روایی پرسشنامه :checkbax
پایایی پرسشنامه :checkbax
منبع : checkbax
کد محصول : 1001
مولفه : 6
سوالات : 45
فرمت : ورد (word)
تعداد صفحات : 22

 

توجه مهم: خرید از "دنیاها" کاملا امن و مطمئن انجام می شود و تمامی فایل های دریافتی از سایت تضمین شده می باشد.

::: در صورتیکه در دریافت فایل ها با مشکل روبرو شدید به شماره زیر پیامک دهید. :::

۰۹۰۱-۳۵۱-۶۲۲۱

ایمیل پشتیبان و مشکلاتایمیل پشتیبان و مشاور سایت:

research88research@gmail.com

donyaha.ir_line