معادله

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی نهم - فصل پنجم

  در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج و اتحاد جمله مشترک و همینطور تجزیه کردن عبارت های جبری رو کار میکنیم و در آخر با مفهوم نامعادله ها آشنا میشیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل ششم

  آموزش ریاضی نهم - فصل ششم

  در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا میشیم، و سپس سوالاتی که معمولا در این زمینه پرسیده میشه کار میکنیم. درباره ی شیب و عرض از مبدا به شکلی کار می کنیم که با دیدن معادله ی آن براحتی شکل آن را حدس بزنید و در آخر با دستگاه معادلات خطی کار می کنیم که همانند ترکیب دو معادله با هم هست.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل چهارم

  در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل کنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل سوم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل سوم

  در فصل جبر و معادله، با عبارت های جبری آشنا میشیم و نحوه ی حل مجهول و معادلات ساده رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : در این فصل اعداد مثبت و منفی استفاده می شوند پس قبل از یادگیری این فصل بهتر هست ریاضی هفتم

  فیلم تدریس ریاضی دهم - فصل چهارم

  فصل چهارم : معادله‌ها و نامعادله‌ها

  مباحث شامل :
  درس 1 : معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن
  درس 2 : سهمی
  درس 3 : تعیین علامت


  سهمی صفحه 88 جزوه - صفحه 77 کتاب درسی