قدر مطلق

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل دوم

  آموزش ریاضی نهم - فصل دوم

  در فصل عدد های حقیقی، با یک سری دیگر از اعداد یعنی اعداد حقیقی و اعداد گنگ یا اصم آشنا میشیم و دنیای اعداد رو کامل تر یاد میگیریم و بعد از اون از قدر مطلق میگیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم تدریس ریاضی دهم - فصل چهارم

  فصل چهارم : معادله‌ها و نامعادله‌ها

  مباحث شامل :
  درس 1 : معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن
  درس 2 : سهمی
  درس 3 : تعیین علامت


  سهمی صفحه 88 جزوه - صفحه 77 کتاب درسی