ریاضی دهم

 • فیلم تدریس ریاضی دهم - فصل چهارم

  فصل چهارم : معادله‌ها و نامعادله‌ها

  مباحث شامل :
  درس 1 : معادلۀ درجه دوم و روش‌های مختلف حل آن
  درس 2 : سهمی
  درس 3 : تعیین علامت


  سهمی صفحه 88 جزوه - صفحه 77 کتاب درسی