ریاضی

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل اول

  آموزش ریاضی نهم - فصل اول

  در فصل مجموعه ها، معرفی می کنیم که دقیقا مجموعه و زیرمجموعه چه چیزی هستن و درباره ی اجتماع و اشتراک مجموعه ها و نحوه تفاضل آن ها صحبت می کنیم و از احتمال در مجموعه ها صحبت می کنیم..

  پیشنیاز : فقط بهتر هست که آشنایی کلی با توان و رادیکال و ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی نهم - فصل پنجم

  در فصل عبارت های جبری، با اتحاد ها آشنا میشیم و روش ساده کردن و تبدیل عبارت های جبری به اتحاد ها رو یاد میگیریم. اتحاد مربع دو جمله ای، مزدوج و اتحاد جمله مشترک و همینطور تجزیه کردن عبارت های جبری رو کار میکنیم و در آخر با مفهوم نامعادله ها آشنا میشیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی نهم - فصل چهارم

  در فصل توان و ریشه، اول در مورد توان های مثبت و منفی میگیم که در واقع توان منفی مثل معکوس کردن کسر ها میمونه، بعد اشاره ای به نماد علمی داریم که وظیفه اش ساده کردن عددهای بسیار بزرگ هست، در آخر تمرکزمون روی رادیکال ها هست، از ریشه سوم میگیم و ساده سازی هایی که برای رادیکال های فرجه دوم و سوم استفاده میشه.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل دوم

  آموزش ریاضی نهم - فصل دوم

  در فصل عدد های حقیقی، با یک سری دیگر از اعداد یعنی اعداد حقیقی و اعداد گنگ یا اصم آشنا میشیم و دنیای اعداد رو کامل تر یاد میگیریم و بعد از اون از قدر مطلق میگیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل سوم

  آموزش ریاضی نهم - فصل سوم

  در فصل استدلال و اثبات در هندسه، با قوانین دنیای هندسه آشنا میشیم و یاد میگیریم چطور در ریاضی اثبات ها رو انجام میدیم و قوانین جدیدتری بوجود میاریم. این فصل، محاسبات کمتری داره و بیشتر با علائم ریاضی جلو میریم و یکی از فصل های بنیادین و پایه ای در ریاضیات بخش هندسه هست.

  پیشنیاز : قبل از

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل ششم

  آموزش ریاضی نهم - فصل ششم

  در فصل خط و معادله های خطی، با نحوه ی رسم شکل نمودار ها به کمک معادله ی آن آشنا میشیم، و سپس سوالاتی که معمولا در این زمینه پرسیده میشه کار میکنیم. درباره ی شیب و عرض از مبدا به شکلی کار می کنیم که با دیدن معادله ی آن براحتی شکل آن را حدس بزنید و در آخر با دستگاه معادلات خطی کار می کنیم که همانند ترکیب دو معادله با هم هست.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل هشتم

  آموزش ریاضی نهم - فصل هشتم

  در فصل حجم و مساحت، با فرمول های حجم و مساحت انواع شکل های سه بعدی مثل کره یا هرم و مخروط کار می کنیم و یاد میگیریم چطور محاسباتمون رو ساده و سریع تر انجام بدیم. بعد از اون با دوران شکل های دو بعدی در فضا آشنا میشیم و یک آشنایی کاملی با شکل های سه بعدی خواهیم داشت.

  پیشنیاز

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل هفتم

  آموزش ریاضی نهم - فصل هفتم

  در فصل عبارت های گویا، با کسر های تعریف نشده آشنا میشیم و یاد میگیرم چطور عبارت های جبری رو در کسر و تقسیم های بزرگ بنویسیم و عملیات جمع و تفریق یا ضرب و تقسیم کسرهایی که شامل عبارت های جبری هستند رو انجام بدیم و تمام تلاشمون این هست که کسرها رو با عملیات تجزیه به ساده ترین شکل ممکن بنویسیم و در آخر تقسیسم چند جمله ای ها رو کار می کنیم.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل اول

  آموزش ریاضی هشتم - فصل اول

  در فصل عدد های صحیح و گویا، نحوه جمع و تفریق و ضرب و تقسیم اعداد کسری یا همان گویا رو یاد میگیریم و با دنیای اعداد آشنا میشیم.

  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل پنجم

  در فصل بردار و مختصات، اول بردار ها رو معرفی می کنیم و بعد از جمع متناظر میگیم. سپس یاد میگیریم چطور بردار ها رو در هم ضرب کنیم و با بردار های واحد مختصات و کاربردشون آشنا میشیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل چهارم

  در فصل جبر و معادله، با ساده کردن عبارت های جبری و قرار دادن عدد و پیدا کردن جوابهاشون آشنا میشیم و بعد چندین مورد معادلات مختلف رو یاد میگیریم حل کنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل دوم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل دوم

  در فصل عددهای اول، با استفاده از الگوریتم غربال اعداد اول رو پیدا می کنیم و تجزیه به اعداد اول توان دار رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل سوم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل سوم

  در فصل چند ضلعی ها، با زاویه های داخلی و خارجی شکل های معروف آشنا میشیم و درباره ی متوازی الاضلاع و ارتباطش با مربع میگیم و از توازی و تعامد مسائلی حل میکنیم.
  پیشنیاز : قبل از یادگیری این فصل بهتر هست برای یاد آوری، ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل ششم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل ششم

  در فصل مثلث، درباره اهمیت مثلث و رابطه فیثاغورس میگیم و بعد قوانین هم نهشتی مثلثات رو بررسی می کنیم و یاد میگیریم چطور از لحاظ ریاضی ثابت کنیم که قطعا دو شکل هم نهشت هستند.
  پیشنیاز : برای این درس بایستی حتما ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل نهم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل نهم

  در فصل دایره، با قضیه ی خط و دایره و همینطور خطوط مماس بر دایره آشنا میشیم و بعد درباره زاویه مرکزی و زاویه محاطی دایره میگیم و تعدادی از قوانین رو باهم اثبات می کنیم و کار با فرمول طول و زاویه کمان رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز :برای یادگیری این فصل بایستی ریاضی هشتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل هشتم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل هشتم

  در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و درصد شانس میگیم و در آخر بررسی حالت های ممکن رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل هفتم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل هفتم

  در فصل توان و جذر، از تقسیم توان ها و نحوه ساده کردنشون میگیم و بعد بطور مفصل با جذر تقریبی و خواص ضرب و تقسیم رادیکال ها آشنا میشیم و در آخر نحوه نمایش اعداد رادیکالی روی محور رو یاد میگیریم..
  پیشنیاز : برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم ...

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل اول

  آموزش ریاضی هفتم - فصل اول

  در فصل راهبردهای حل مسئله، با هشت نوع راهبرد آشنا میشیم که اگر ازشون استفاده کنیم میتونید خیلی راحت و سریع تر مسائل ریاضی رو حل کنیم. این راهبرد ها رو قبلا کم و بیش خوندین و این فصل یکجور جمع بندی کلی از نحوه ی حل مسئله در ریاضی هست.
  پیشنیاز : ندارد.

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل پنجم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل پنجم

  در فصل شمارنده ها و اعداد اول، یاد میگیریم که اعداد اول و شمارنده ی اعداد اول چه چیزهایی هستن. و بعد از اون نحوه محاسبه بزرگترین مقسوم علیه مشترک یا ب.م.م و کوچکترین مضرب مشترک یا ک.م.م رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز :توانایی ضرب و تقسیم سریع.

  فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل چهارم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل چهارم

  در فصل هندسه و استدلال، روابط بین پاره خط ها و زاویه ها رو یاد میگیریم و اشاره ای داریم به خط و نیم خط و پاره خط. و بعدش در مورد انتقال و تقارن و دوران صحبت می کنیم.
  پیشنیاز : آشنایی با پاره خط و نیم خط و خط و محاسبه سریع زاویه ها

  ...

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی