آمار

 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هشتم - فصل هشتم

  آموزش ریاضی هشتم - فصل هشتم

  در فصل آمار و احتمال، دسته بندی داده ها رو بخوبی کار می کنیم و بعد در مورد احتمال و درصد شانس میگیم و در آخر بررسی حالت های ممکن رو یاد میگیریم.
  پیشنیاز : برای یادآوری بهتر هست ریاضی هفتم فصل

  ...
 • فیلم آموزشی تدریس ریاضی هفتم - فصل نهم

  آموزش ریاضی هفتم - فصل نهم

  در فصل آمار و احتمال، کار با نمودار ستونی یا همان میله ای و نمودار خط شکسته رو یاد میگیریم و سپس از نمودار تقریبی و نمودار دایره ای و درصد گیری میگیم. بعد از آن احتمال و اندازه گیری شانس رو میخونیم.
  پیشنیاز :توانایی درصد گیری سریع.

  ...

تصویر تصادفی