شيطان رجیم

رجیم از ماده رجم به معنی طرد کردن است و در اصل به معنی زدن با سنگ آمده و سپس به معنی طرد کردن استعمال شده است. از میان تمام صفات شیطان (ابلیس) ، مطرود بودن او مطرح شده و این ما را به یاد استکبار ابليس در برابر دعوت خداوند به سجود و خضوع در مقابل حضرت آدم می‌اندازد.

این استکبار سبب شد که میان جنّ (و حتی فرشتگان) و درک حقایق حجابی برقرار گردد ، تا آنجا که خود را برتر از آدم بیندازد و بگوید من از او بهترم ؟ مرا (ابليس را) از آتش و او را (آدم را) از خاک آفریده‌ای! این سر کشی و غرور حتی سبب شد که به فرمان خدا نيز اعتراض کند.

قرآن با تعبیر رجیم می‌خواهد این واقعیت را تفهیم کند که به هنگام تلاوت قرآن ، استکبار و غرور و تعصب را از خود دور کنیم ، تا به سرنوشتی همچون شیطان رجیم دچار نشويم و به جای درک حقیقت در پرتگاه کفر و بی ایمانی سقوط نكنيم.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی