تست شخصیت شناسی

به سؤالات زیر با دقت و صادقانه پاسخ بدهید و در پایان تعبیر پاسخ هایتان را مشاهده بفرمائید.

سؤال ها :

۱. دریا را با کدام یک از ویژگی های زیر تشریح می کنید؟
آبی تیره، شفاف، سبز، گل‌آلود


۲ . کدام یک از اشکال زیر را دوست دارید؟
دایره، مربع یا مثلث

۳. فرض کنید در راهرویی راه می روید . دو در می بینید . یکی در ۵ قدمی سمت چپ تان و دیگری در انتهای راهرو . هر دو در باز هستند . کلیدی روی زمین درست جلوی شما افتاده است. آیا آن را بر می دارید ؟

۴. رنگهای روبرو را به ترتیب اولویتی که برایتان دارند بگویید . قرمز , آبی , سبز ,سیاه و سفید

۵ . دوست دارید در کدام قسمت کوه باشید؟

۶. در ذهنتان اسب چه رنگی است ؟
قهوه‌ای، سیاه یا سفید

۷. توفانی در راه است . کدامیک را انتخاب می کنید : یک اسب یا یک خانه ؟

تست شخصیت شناسی


نتیجه گیری :


۱- آب : شخصیت پیچیده
سبز : آسان گیر و بی‌خیال
شفاف : به سادگی قابل درک
گل‌آلود : آشفته و سردرگم

۲- دایره : سعی می کنید طوری رفتار کنید که خوشایند همه باشد.
مربع : خودرأی و خود محور
مثلث : یک دنده و لجباز
(اندازه اشکال با خودخواهی و منیت شما ارتباط مستقیم دارد)

۳- بله : شما آدم فرصت طلبی هستید
نه : آدم فرصت‌طلبی نیستید.

۴- این سئوال , اولیتهای شما در زندگی را مشخص می کند.
آبی : دوستان / روابط
سبز : شغل و حرفه
قرمز : شهوت و دلبستگی
سیاه : مرگ
سفید : ازدواج

۵- میزان ارتفاعی که انتخاب می کنید رابطه مستقیم با میزان جاه طلبی شما دارد .

۶- قهوه آیی : فروتن و خاکی
سیاه : غیرقابل پیش‌بینی، سرکش، هیجان‌انگیز
سفید : برتر، مغرور، تاثیرگذار

۷- این سئوال , الویتهای شما به هنگام مشکلات را تعیین می کند.
اسب : همسر
خانه : فرزندان.

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

دیدگاه تان را بنویسید !


تصویر امنیتی
تصویر امنیتی جدید

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی