آموزش مرحله به مرحله ی درست کردن گل لاله 

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از دو طرف تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از گوشه ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش تصویری اوریگامی

مرحله 3 : با گرفتن دو نقطه مورد نظر سعی کنید آنها را طوری به نقطه پایین بیاورید که درنهایت شکل مثلثی درست شود.


آموزش تصویری اوریگامی

مرحله 4 : سپس گوشه های کناری روبرو را تا بالا تا کنید و اینکار را برای قسمت پشتی هم تکرار کنید.


اریگامی

مرحله 5 : در این مرحله مثل ورق زدن صفحات کتاب یکی از جلو و یکی از پشت عمل کنید.


اریگامی

مرحله 6 : این مرحله مهم است.

دقت کنید که دو گوشه کناری را طوری تا کنید که یک طرف را داخل فضای خالی طرف دیگر قرار دهید.


کاغذ و تا

مرحله 7 : مرحله ی بررسی : دقت شود که فاصله ها در دو طرف به یک اندازه درآید.


اریگامی ژاپنی

مرحله 8 : مراحل 6 و 7 را برای قسمت پشتی هم تکرار کنید.


اوریگامی ژاپنی

مرحله 9 : از سوراخ زیرین فوت کنید تا کاغذ حجیم شود.


اوریگامی

مرحله 10 : با دقت و به آرامی گلبرگ ها را به پایین بکشید تا گل لاله درست شود.

در نهایت نیز برای زیبایی کار ساقه ای که قبلا درست کرده اید را در سوراخ ته کاغذ فرو کنید تا کار پایان پذیرد.


اریگامی گل لاله

آموزش تصویری اریگامی ساقه گل

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران هندی

بازیگران ایرانی