آموزش مرحله به مرحله ی درست کردن گل زنبق

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : ورق کاغذ را برگردانید و این بار از گوشه تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : با گرفتن دو نقطه مورد نظر سعی کنید آنها را طوری به نقطه پایین بیاورید که درنهایت شکل مثلثی درست شود.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : یک گوشه (یک لایه) را گرفته و از قسمت نقطه چین (تا خط وسط) آنرا تا بزنید و باز کنید.

سپس گوشه ی آنرا را بلند کرده و سعی کنید انگشت شصت خود را بین فضای ایجاد شده قرار دهید و با دست دیگر لبه های آنرا به کاغذ محکم کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : این کار را برای 3 لایه های دیگر نیز تکرار کنید تا شکل بالا درست شود.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : طرفین را مانند شکل تا وسط تا کنید و باز کنید.


اوریگامی

مرحله 7 : از انتهای نقاطی که از مرحله ی قبلی بدست آمده کاغذ را از پایین تا ابتدای کاغذ تا بزنید و دوباره به حالت اول برگردانید.


اریگامی

مرحله 8 : این مرحله مهم است.

باید با یک دست انتهای کاغذ را گرفته و با دست دیگر (که در فضای ایجاد شده قرار می دهید) این لایه را مانند شکل به کاغذ محکم کنید. 


کاغذ و تا

مرحله 9 : مراحل 6 و 7 و 8 را برای 3 لایه ی دیگر تکرار کنید تا در نهایت شکل بالا درست شود.


کاغذ و تا

مرحله 10 : حال ابتدای کاغذ را از قسمت مشخص شده به پایین بیاورید.

این کا را برای طرف های دیگر نیز تکرار کنید.


اوریگامی ژاپنی-ساخت گل

مرحله 10 : کاغذ را سروته کنید.(نوک تیز آن رو به پایین قرار گیرد)


اوریگامی ژاپنی-ساختن گل

مرحله 10 : دو گوشه ی کناری را گرفته و همزمان هر دو را تا وسط تا کنید.


اوریگامی

مرحله 10 : باید این کار را برای هر 3 طرف دیگر هم انجام دهید تا شکل بالا حاصل شود.


اوریگامی ژاپنی-ساختن گل

مرحله 10 : اگر از بالا به مدل کار خود نگاه کنید متوجه خواهید شده که باید آنرا از هم باز کنید تا کار تمام شود.


اوریگامی ژاپنی-ساختن گل

مرحله 10 : برای زیبایی کار بهتر است گلبرگ ها را مانند شکل زیر انحنا بدهید.


اریگامی گل زنبق

گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir

دیدگاه تان را بنویسید !

مطالب تصادفی سایت :

اریگامی ساخت پرندگان - درنا

آموزش تصویری اریگامی گل مرداب

آموزش تصویری اریگامی گل لاله

تصویر تصادفی