آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی تصویری فلاپینگ

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ها تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : کاغذ را برگردانید و مانند شکل آنرا از وسط ها تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : انگشت خود را روی وسط کاغذ بگذارید و سعی کنید سه طرف را در یک نقطه جمع کنید تا شکل سمت راست درست شود.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : برای لایه ی بالایی دو طرف را تا وسط تا بزنید و باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : تا زدن و باز کردن را برای قسمت بالای کاغذ نیز تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : با یک دست گوشه ی پایین را به بالا ببرید و با دست دیگر سعی کنید تاهایی که در 2 مرحله ی قبلی زده اید را به کاغذ محکم کنید.

شما باید در این مرحله تصویر سمت راست را ساخته باشید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : کاغذ را برگردانید و مراحل 4 تا 6 را برای این طرف هم تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : کاغذ را از قسمت مشخص شده در دو طرف محکم تا بزنید و باز کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 9 : حال باید کاغذ را از دو طرف از هم باز کنید و سعی کنید از روی قسمت مشخص شده در مرحله ی فبلی به داخل ببرید.

(اگر متوجه نشدید به شکل کامل شده در انتهای آموزش نگاه کنید)


آموزش اوریگامی

مرحله 10 : بال ها را از دو طرف تا کنید و برای کله ی آن نیز ابتدا تا زده و باز کنید و سپس آنرا به داخل ببرید.


آموزش اوریگامی برای کودکان

مرحله 11 : فلاپینگ درست شده است و می توانید انتهای آنرا بگیرید و به پرواز درآورید.


اریگامی فلاپینگ

گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir

دیدگاه تان را بنویسید !

مطالب تصادفی سایت :

فیلم آموزشی تدریس ریاضی نهم - فصل ششم

آشنایی با سیاره پلوتون - مدار، جو و قمرهای آن

سرطان پوست - درمان، پیشگیری، تشخیص و علائم آن

تصویر تصادفی