آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی تصویری بال دراز

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از گوشه ی پایین به بالا تا کنید تا کاغذ به شکل مثلث درآید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : از وسط کاغذ را تا بزنید و باز کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : نوک کاغذ را گرفته و از قسمت مشخص شده تا بزنید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : مثل ورق زدن صفحات کتاب عمل کنید و از وسط کاغذ را تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : کاغذ را طوری بچرخانید تا به صورت شکل بالا درآید.


آموزش اوریگامی برای کودکان

مرحله 6 : دو لایه ی طرفین را از قسمت مشخص شده تا بزنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : بال های آن را از دو طرف راست کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : کارتان به پایان رسید و می توانید با این پرنده مانور دهید.


اریگامی بال دراز

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی