آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی ساختن لاک پشت

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : گوشه ی بالا را گرفته و از وسط تا پایین تا کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : دو گوشه ی کناری را گرفته و آنها را تا وسط بیاورید تا به شکل بالا درآید.


آموزش اریگامی

مرحله 4 : گوشه های پایینی را از وسط تا بالا تا بزنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : دو لایه ی بالایی را از قسمت نقطه چین تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : با قیچی فقط یک لایه (دقت کنید لایه ی پایین بریده نشود) را از وسط تا انتهای آن ببرید.


آموزش اوریگامی

مرحله 7 : مرحله ی 5 را برای دو لایه ی بوجود آمده تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 8 : از 3 طرف کناری کاغذ را به داخل تا کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 9 : تای کوچکتر را به بیرون تا کنید تا سر لاک پشت هم تشکیل شود.


آموزش اوریگامی

مرحله 10 : کار ساخت لاک پشت به پایان رسید.


اریگامی لاک پشت

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی