آموزش مرحله به مرحله ی اوریگامی ساختن سگ

آموزش تصویری اریگامی

مرحله 1 : یک ورقه کاغذ مربعی شکل را از وسط تا کنید و باز کنید.


آموزش تصویری اریگامی

مرحله 2 : گوشه ی بالا را گرفته و از وسط تا پایین تا کنید.


آموزش اریگامی

مرحله 3 : دو گوشه ی کناری را گرفته و تا نقطه ی مشخص شده تا کنید.(گوش ها به اندازه ی دلخواه پایین آورده شود)


آموزش اریگامی

مرحله 4 : حال یک لایه پایینی را کمی به بالا تا بزنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 5 : این کار را دوباره تکرار کنید.


آموزش اوریگامی

مرحله 6 : اجزای صورت سگ را روی کاغذ رسم کنید تا مدل کامل شود.


اریگامی سگ

گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی