عکس های خطای چشم 4

به تصاویر زیر با دقت نگاه کرده و در هر عکس شما باید دو نوع تصویر را پیدا کنید.

خطای چشم جادوگر یا اجتماع زن ها 

جادوگر یا اجتماع زن ها ؟


خطای چشم صورت زن یا مردی در حال زدن ساکسیفون 

صورت زن یا مردی در حال زدن ساکسیفون؟


 خطای چشم کوه یا مادر و فرزندی در خواب 

کوه یا مادر و فرزندی در خواب ؟


خطای دید مردی با ریش یا زن 

مردی با ریش یا زن ؟


 خطای دید چهره سرخپوست یا سرخپوست ایستاده 

چهره سرخپوست یا سرخپوست ایستاده؟


 خطای دید ساختمان ها یا آدم های در حال گوش دادن 

ساختمان ها یا آدم های در حال گوش دادن ؟


خطای چشم 

2 چهره یا 1 چهره ؟


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

خطای دید یا خطای باصره، خطای بصری، خطای چشم‌، به احساس دیدن تصاویری گفته می‌شود که فریبنده یا گمراه کننده هستند.

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی