عکس های خطای چشم 2

به تصاویر زیر با دقت نگاه کرده و در هر عکس شما باید دو نوع تصویر را پیدا کنید.

خطای دید اسب یا قورباغه 

اسب یا قورباغه ؟


خطای دید پیرمرد غمگین یا کابوی 

پیرمرد غمگین یا کابوی ؟


 خطای دید صورت پیرمرد یا زن 

صورت پیرمرد یا زن ؟


خطای دید اردک یا خرگوش 

اردک یا خرگوش ؟


 خطای دید زن و مرد یا دلفین ها 

زن و مرد یا دلفین ها ؟


 خطای دید ستون های سفید یا مردان سیاه پوش 

ستون های سفید یا مردان سیاه پوش ؟


خطای دید جام یا 2 صورت 

جام یا 2 صورت ؟


گردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

تصاویری از خطای دید که حتی افراد تیزبین و دقیق نیز قادر به تشخیض خطاهای این تصاویر نیستند.

بازیگران هندی

بازیگران ایرانی