عکس های خطای چشم 2

به تصاویر زیر با دقت نگاه کرده و در هر عکس شما باید دو نوع تصویر را پیدا کنید.

خطای دید 

اسب یا قورباغه ؟


خطای دید 

پیرمرد غمگین یا کابوی ؟


 خطای دید 

صورت پیرمرد یا زن ؟


خطای دید 

اردک یا خرگوش ؟


 خطای دید 

زن و مرد یا دلفین ها ؟


 خطای دید 

ستون های سفید یا مردان سیاه پوش ؟


خطای دید 

جام یا 2 صورت ؟


گردآورنده : دنیاها،دانشنامهٔ فارسی | www.donyaha.ir

تصاویری از خطای دید که حتی افراد تیزبین و دقیق نیز قادر به تشخیض خطاهای این تصاویر نیستند.

بازیگران ایرانی

بازیگران هندی