گاهی لازم است که در نمونه سوال ،‌تکلیف خانگی و ... از عکس استفاده کنیم. در برنامه ورد این کار براحتی قابل انجام است.
یکی از راه های اضافه کردن عکس به متن استفاده از ابزار pictures در تب insert است.
.
.
.
ابتدا روی تب insert و سپس روی  pictures کلیک می کنیم.
وقتی روی pictures کلیک کردیم پنجره ای باز می شود.
1 - ما باید در حافظه ی کامپیوتر، از طریق این پنجره عکس مورد نظرمان را انتخاب کنیم . بعد از انتخاب عکس ، دو بار پشت سر هم کلیک روی آن می کنیم.
2 – یا این که بعد از کلیک روی عکس ، روی insert کلیک می کنیم.
آموزش اضافه کردن عکس به متن در ورد
در ادامه عکس وارد صفحه ی ما خواهد شد.
آموزش اضافه کردن عکس به متن در وردگردآورنده: دنیاها، دانشنامۀ فارسی | www.donyaha.ir

دنیاها

بازیگران هندی

بازیگران ایرانی